Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päätökset

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

 • vahvistaa edustajistovaalien (21. ja 22.4.2009) vaalituloksen keskusvaalilautakunnan vahvistamassa muodossa. Lisäksi edustajisto totesi, että yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat yhteisesti sopineet vaalin järjestämisestä yliopistolain voimaanpanolaissa mainitusti.
 • valita kokouksen puheenjohtajaksi maisema-arkkitehtiylioppilas Pipsa Penttisen ja varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Kasperi Launiksen.
 • keskusteluitta, että A) sihteeri laatii kahden viikon kuluessa kokouksesta perustellun päätöspöytäkirjan, B) päätökset syntyvät annettujen äänten enemmistönä, C) kaikki puheenvuorot pyydetään kirjallisina ja esityksille vaaditaan kannatus ja D) äänestyksen suoritetaan avoimina eli kättennostoäänestyksinä, kuitenkin yhden edustajan vaatiessa suoritetaan äänestys suljetuin lipuin ja E) äänestyksen perusteella (24 ääntä pohjaesitys, 21 ääntä Myllysen vastaesitys liite 8.2) käyttää liitteen 8.1 mukaista menettelytapaa työjärjestyksen kohtaa 9 käsiteltäessä. 21 edustajiston jäsentä jätti kohdasta E) kirjallisen eriävän mielipiteen.
 • hyväksyä yksimielisesti Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöt.
 • kokoontua kokoukseen 2/2009 Pipsa Penttisen kutsusta.
 • merkitä tiedokseen seuraavaa:
  • opetusministeri Virkkusen tervehdyspuhe 4.8.
  • rehtori Tuula Teerin tervehdyspuhe 4.8.
  • 30.9. yhdistyvät ylioppilaskunnat näkyvät lennokkaasti Aalto-yliopiston kampusalueilla
  • kiitokset useille edustajiston jäsenille sääntöjen hyväksymisen mahdollistamisesta ja hyvästä keskustelusta
  • rehtori Teerin toivomuksen kirjauksesta ylioppilaskunnan tehtävään ja toteamuksen, että toivomus nostetaan esiin AYY:n strategiakeskustelussa
  • sihteeri Halmeen tulkinnan, että yliopistolain voimaanpanolain nojalla yhdistyvät ylioppilaskunnat käyttävät tässä edustajistossa yhdessä päätösvaltaa, jolloin nykyisten ylioppilaskuntien jäsenet ja mahdolliset asianosaiset voivat valittaa tehdyistä päätöksistä. Tässä kokouksessa tehdyt päätökset julkaistaan nykyisten ylioppilaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla välittömästi päätösluettelon valmistuttua.