Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päätökset

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

 • soveltaa toiminnassaan kokouksessaan 1/2009 hyväksyttyjä vielä vahvistamattomia AYY:n sääntöjä ja yhdistyvien ylioppilaskuntien hyväksymää vaalijärjestystä sekä milloin nämä ovat ristiriidassa keskenään soveltaa AYY:n sääntöjä.
 • merkitä tiedokseen, että AYY:n edustajiston ensimmäisen kokouksen päätösten nähtävillä olosta on annettu yleistiedoksinanto 31. elokuuta 2009 ilmestyneessä Virallisen lehden numerossa 100, kohdassa muut kuulutukset, hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaisesti.
 • valita puheenjohtajakseen kahden äänestyksen jälkeen Joonas Turusen.
 • valita 1. varapuheenjohtajaksi Otto Hilskan ja 2. varapuheenjohtajaksi Janne Peltolan näiden henkilöiden välillä käydyn äänestyksen perusteella.
 • poiketa AYY:n sääntöjen syksyä 2009 koskevien siirtymäsäännösten perusteella sääntöjen
  • 6 §:n hallituksen vaalikelpoisuutta koskevista määräyksistä.
  • 22 §:n hallituksen kokoa koskevista määräyksistä.
  • 25 §:n hallituksen valinnan aikamääriä koskevista määräyksistä.
 • jättää johtoryhmän (hallituksen) puheenjohtajan ja jäsenten valinnan pöydälle seuraavaan kokoukseen.
 • että johtoryhmäehdokkaiden tulee ilmoittautua edustajiston puheenjohtajalle seitsemän päivää ennen edustajiston seuraavaa kokousta.
 • että johtoryhmäehdokkaiden nimet julkaistaan ylioppilaskunnan internetsivuilla seitsemän päivää ennen kokousta ja että johtoryhmä voidaan muodostaa vain julkaistujen nimien joukosta.
 • että johtoryhmän puheenjohtajaehdokkaiden tulee lähettää alustava esityksensä johtoryhmän kokoonpanosta edustajiston sähköpostilistalle viimeistään kolmea päivää ennen edustajiston seuraavaa kokousta.
 • jättää edustajiston työjärjestyksen pöydälle seuraavaan kokoukseen.
 • perustaa ja nimittää taloustoimikunnan valintatyöryhmän: Jouni Lounasmaa (puheenjohtaja), Teemu Halme, Katariina Kyckling, Jenni Laakso, Noora Lehtovaara, Elli Leppisaari, Anna Tompuri. Työryhmä tuo esityksensä toimintatavoistaan edustajiston seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. Työryhmän toimikausi on vuoden 2009 loppuun.
 • perustaa ja nimittää pääsihteerin valintatyöryhmän: Christian Peltonen (puheenjohtaja), Saara Hyrkkö, Miia Pesonen, Valtteri Pihlajaniemi, Oskari Sipola, Heikki Sjöman, Virve Tulamo. Työryhmä tuo seuraavaan edustajiston kokoukseen esityksensä tavasta ja perusteista, joilla pääsihteeri valitaan sekä esityksensä hakuaikataulusta ja luonnoksensa hakuilmoituksesta. Työryhmän toimikausi on vuoden 2009 loppuun.