Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Ei suunniteltuja iltakouluja

Kokousasiat

Ilmoitusasiat

6.1 Edustajiston alustava kokousaikataulu:

torstaina 18.3. kello 17.00 Design Factorylla;
keskiviikkona 21.4. kello 17.00 Dipolissa;
tiistaina 18.5. kello 17.00 Design Factorylla.

6.2 Pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti

Pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti (PDF)

6.3 Helsingin hallinto-oikeuteen toimitetut valitukset

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seuraaviin kokouksiin kohdistuvien valitusten johdosta:

Edustajiston kokous 13/2009 (15.12.2009)
Taloustoimikunnan kokous 6/2009
Hallituksen kokous 55/2009 (18.12.2009)
Hallituksen kokous 56/2009 (22.12.2009)

Tämän lisäksi hallinto-oikeuteen on toimitettu Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seuraaviin kokouksiin kohdistuvat valitukset:

Edustajiston kokous 14/2009 (29.12.2009)
Hallituksen kokous 57/2009 (31.12.2009)

6.4 Senaatti-kiinteistöjen tarjouskilpailu

Senaatti-kiinteistöt on asettanut lehti-ilmoituksella (HS 24.1.2010) myyntiin tai vuokrattavaksi kaksi tonttia Espoon Keilaniemen ja Otaniemen välimaastosta (10014 AK1 8400 kem2 ja 10014 AK2 8500 kem2). Alue on kaavoitettu vähintään 75 prosenttisesti opiskelija- / tutkija-asunnoille.

Hallitus päätti kokouksessaan 6/2010 valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsen Hirvolan allekirjoittamaan ilmoittautumisen tarjouskilpailuun osallistujaksi yhdessä HOAS:n kanssa tonttien (10014 AK1 8400 kem2 ja 10014 AK2 8500 kem2) osalta siten, että molemmilla säilyy mahdollisuus toimia erikseen tarjouskilpailun osapuolena tilanteen niin vaatiessa.

Tarjouskilpailun osallistujaksi ilmoittautuminen ei sido ylioppilaskuntaa tarjouksen jättämiseen, mutta säilyttää mahdollisuuden jatkoselvittää opiskelija-asuntojen rakentamista tonteille. Hallitus ja taloustoimikunta selvittävät asiaa ja informoivat edustajistoa selvitystyön etenemisestä.

Mikäli opiskelija-asuntojen rakentamista tontille pidetään kannatettavana, niin tämä edellyttää edustajiston päätöksiä asiasta kevään aikana.

7. Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa lyhyesti kokouksessaan 6/2010 12.2.2010
hyväksymän hallitusohjelmansa. http://edustajisto.ayy.fi/images/b/b8/20100212_hallitusohjelma_nettiin.pdf" class="external-link" rel="nofollow">http://edustajisto.ayy.fi/images/b/b8/20100212_hallitusohjelma_nettiin.pdfhttp://edustajisto.ayy.fi/images/b/b8/20100212_hallitusohjelma_nettiin.pdf

Hallitus esittelee kokouksessa hallitusohjelman ohella lyhyesti ajankohtaiset kuulumiset sektoreittain

Esitys: Edustajisto päätti merkitä hallituksen kokouksessaan 6/2010 12.2.2010 hyväksymän toimikautensa toimintasuunnitelman eli hallitusohjelman.

8. Vastaukset edustajiston ponsiin

Taloustoimikunnan vastaus Viljan 1/2010 esittämään ponteen

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 Viljan esittämän ponnen taloustoimikunnalle:

_”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa taloustoimikunnan viiveittä raportoimaan edustajistolle ylioppilaskunnan omaisuuden määrästä ja mistä omaisuuseristä se koostuu. Lisäksi taloustoimikunnan toivotaan ottavan kantaa ylioppilaskunnan vuodelle 2010 tehdyn budjetin kestävyyteen. Ylioppilaskunnan rahankäytössä tulee kiinnittää huomiota jäsenten tasapuoliseen kohteluun ylioppilaskunnan resurssien käytössä kaikilla kampuksilla.”_

Taloustoimikunnan vastaus (esittelee Carpen): AYY:n omaisuusyhteenvetohttp://edustajisto.ayy.fi/images/e/ec/AYYOmaisuusyhteenveto01012010edustajisto2.pdf

Hallituksen vastaus Peltosen 1/2010 esittämään ponteen

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 Peltosen esittämän ponnen hallitukselle:

_”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että kaikki ylioppilaskunnan kirjanpitoaineistoon kuuluvat pöytäkirjat liitteineen saadaan edustajiston ja ylioppilaskunnan jäsenten käyttöön välittömästi. Tavoitteena selvittämisessä tulee olla jäsenille paras mahdollinen AYY eikä ylioppilaskunnan historiaan saa jättää eripuraa ja mahdollisia tulevaisuuden hankaluuksia aiheuttavaa selvittämätöntä asiaa.”_

Hallituksen vastaus (esittelee Valtonen):
Hallitus jatkaa asian selvittämistä perinpohjaisesti. Hallitus on kokouksessaan 1/2010 velvoittanut ja valtuuttanut pääsihteerin selvittämään mihin ylioppilaskunta ja sen edeltäjäorganisaatiot ovat sitoutuneet. Tämän lisäksi hallitus on valtuuttanut kokouksessaan 5/2010 hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään toimeksiannon asianajotoimisto Castren&Snellmanin kanssa liittyen valituksiin Helsingin hallinto-oikeudessa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tekemistä päätöksistä sekä ponnessa mainituista asioista.

Hallituksen vastaus Tulamon 1/2010 esittämään ponteen

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 Tulamon esittämän ponnen hallitukselle:

_”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymän talousarvion maaliskuun kokoukseen mennessä siten, että edustajisto voi käyttää talousarviota hallituksen ohjausvälineenä loppuvuoden ajan.”_

Hallituksen vastaus (Valtonen):
Hallitus on kirjannut talousarvion päivityksen hallitusohjelmaansa. Budjetin vallitsevat puutteet kartoitetaan ja korjataan, jonka jälkeen hallitus tuo päivitetyn budjettiluonnoksen keskusteltavaksi edustajiston iltakouluun 9.3. Käydyn keskustelun pohjalta päivitetty budjetti tuodaan edustajiston päätettäväksi kokoukseen 18.3.

9. Ainon toimitusneuvosto

Edustajiston kokouksessa 9/2009 hyväksymän Ainon linjapaperin mukaan:

"Edustajisto asettaa toimikautensa alussa Ainolle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksen viestintävastaava. Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n tiedottaja.
Toimitusneuvosto tukee lehden toimituskuntaa työssään ja valvoo lehden linjan toteutumista. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa lehden linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä."

Haku toimitusneuvoston opiskelijajäseneksi päättyi 31.1.2010. Hallitus esittää opiskelijajäseniksi seuraavia henkilöitä:

 • Juhani Mykkänen, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
 • Aku-Ville Lehtimäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ja asiantuntijajäseniksi seuraavia henkilöitä:

 • Antti Oksanen, Talentum, sähköisen median sisältöjohtaja
 • Maija Töyry, aikakausijournalismin professori, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
 • Jouni Mölsä, Helsingin Sanomat, politiikan toimittaja
 • Tuomas Niskakangas, Helsingin Sanomat, ulkomaan toimittaja
 • Tuomas Jääskeläinen, Bonnier Julkaisut, design director
 • Hanne Haapoja, Aalto-yliopisto, viestintäpäällikkö, ulkoinen viestintä

Lisäksi toimitusneuvostossa istuu hallituksen viestintävastaava Lassi Hämäläinen ja tiedottaja. Toimitusneuvoston toimikausi on vuosi 2010.

Edustajiston hyväksymä Ainon linjapaperi.

10. Linjapaperi opiskelijoiden toimeentulosta

Käydään ensimmäinen lähetekeskustelu opiskelijoiden toimeentuloa käsittelevästä linjapaperista.

Miksi? Uudella ylioppilaskunnallamme ei ole tällä hetkellä valmiita kantoja, joiden mukaisesti vaikuttamistyötä voitaisiin tehdä. Tällä hetkellä valtakunnanpolitiikassa meneillään on opintotukiuudistus, jonka tavoitteena on muuttaa opintotukea. Kehittämistarpeet liittyvät keskusteluun päätoimiseen opiskeluun kannustamisesta ja opintojen nopeuttamisesta korkeakouluissa. Lopulta toteutettavaksi päätyvät muutokset tulevat voimaan lähivuosina.

Mitä? Tavoitteena saada tulokseksi tiivis A4-mittainen läpyskä, jossa on selkeät linjaukset opiskelijoiden toimeentulon keskeisistä kysymyksistä. Paperia hyödynnetään erityisesti meneillä olevan uudistuksen vaikuttamistyössä.

Aikataulu:

 • to 18.2. AYYE 2/2010 I. lähetekeskustelu (keskustelu erillisteemoittain)
 • to 4.3. AYYE ILTAKOULU II. lähetekeskustelu (kommentit ja muutosehdotukset linjapaperiluonnokseen)
 • to 18.3. AYYE 3/2010 Linjapaperista päättäminen

Materiaalit:

1) Uudistuksen taustat ja kehittämisehdotukset

Opetusministeriön (OPM) hankkeen johtoryhmän muistio http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Opintotuen_rakenteen_kehittaminen.html

Lue muistiosta tiivistelmä (alle sivu) ja kiinnostuksen mukaan johtoryhmän ehdotukset (s. 58-65).

2) Ehdotusten vaikutukset opiskelijoihin

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) lausunto OPM:n muistiosta http://www.syl.fi/asiakirjat/100115_lausunto_opintotuki/view?cf=news

Tämän luettuasi olet hyvin perillä mahdollisista vaikutuksista, kannattaa silmäillä läpi.

3) Lähetekeskustelun teemat ja niihin liittyvät kysymykset (alla)

_Lue ja pohdi – käytävän keskustelun perusteella laadimme linjapaperiluonnoksen jota käsitellään iltakoulussa (taustaa kysymyksiin löytyy yllä olevista materiaaleista)._

Teemat lähetekeskusteluun:

Jokaista teemaa voi pohtia omana kokonaisuutenaan, mutta myös verrata niiden merkityksellisyyttä keskenään (=mitkä asiat omasta näkökulmasta ovat tärkeimmät).

_1. Opintotuen määrä ja rakenne_

Nykyinen tuki muodostuu opintorahasta, opintolainasta ja asumislisästä. Tuki jää kokonaisuudessaan köyhyysrajan alapuolelle, vaikka opiskelija nostaisi opintolainan täysimääräisenä. Eri tutkimusten mukaan n. 50 % opiskelijoista täydentää toimeentuloaan käymällä töissä.

 • Millä tasolla opintotuen tulisi olla (euroa/kk)?
 • Mikä olisi optimaalinen opintorahan ja –lainan suhde opintotuen kokonaismäärässä? (Nykyisin opintoraha 298 euroa/kk ja opintolaina 300 euroa/kk)

_2. Opintotuen kaksiportaisuus (kandi- ja maisteriopintojen tuen erottaminen) ja opintosuoritusvaatimuksen nosto_

Opetusministeriön (OPM) työryhmä on suunnitellut, että 55 opintotukikuukautta jaetaan kahteen osaan, jolloin maisterivaiheen opintotuen edellytyksenä olisi kanditutkinnon suorittaminen. Lisäksi on suunniteltu, että opintojen edistymisen seurannassa tukikuukausikohtaista suoritusvaatimusta nostetaan 5 opintopisteeseen (nyt 4,8 op).

 • Miten kaksiportaisuus nähdään - kaksiportaisuuden uhat ja mahdollisuudet? (Esimerkiksi kanditutkinnon arvostuksen nouseminen vs. opintojen joustamattomuuden lisääntyminen)
 • Miten suhtaudutaan kurssien suoritusvaatimusten nostoon? Kuinka merkityksellisenä muutos koetaan?

_3. Asumisen tukeminen_

Opiskelijoiden asumisen tukemista on pohdittu sekä OPM:n että Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisen sosiaaliturvan kokonaisuusuudistuksen SATA-komitean toimesta. OPM ehdottaa, että pelkän asumislisän nostaminen tulevaisuudessa kuluttaisi opintotukikuukausia. OPM kuitenkin vastustaa asumislisän muuttamista yleiseksi asumistueksi, kun taas SATA-komitea haluaa vielä tehdä lisäselvityksiä. Yleinen asumistuki heikentäisi erityisesti korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja 45 000 opiskelijaa tippuisi asumistuen piiristä. Sen sijaan hyvin heikkotuloisten asema (esim. yksinhuoltajat ja todella pienituloiset) voisi parantua.

 • Pitäisikö asumisen tukemisessa säilyttää nykyjärjestelmä vai siirtyä yleisen asumistuen piiriin?

_4. Erityisryhmien asema (perheelliset opiskelijat jne.)_

Tällä hetkellä opintotuessa ei huomioida erityisryhmiä. OPM:n työryhmä tukee aiempaa esitystä perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotuksesta opintotukeen, joka olisi 145 euroa/kk.

 • Tuleeko erityisryhmät huomioida opintotuen tasossa?

11. Linjapaperi Aalto-yliopistosta

Aalto-yliopiston järjestelmällisen rakentamisen tueksi AYY tarvitsee päätöksiä siitä, mitä Aalto-yliopistolta halutaan. Jos AYY:n oman Aalto-linjan lähtökohdaksi otetaan Aalto-yliopiston joulukuussa itselleen hyväksymä strategia, antaa se mahtavan signaalin yliopiston puolelle siitä, että Aalto ja AYY rakentavat Aaltoa aidosti yhdessä. Strategian tarkastelu antaa myös mahdollisuuden nostaa tehokkaammin esiin tärkeiksi koettuja teemoja. Linkki Aallon strategiaan: http://edustajisto.ayy.fi/wiki/File:Aalto_yliopiston_strategia.pdf

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä Aalto-yliopiston 18.12. hyväksytyn strategian AYY:n Aalto-yliopiston edunvalvonnallisen linjan pohjaksi ja merkitsi tiedokseen asiasta käydyn lähetekeskustelun.

12. Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2010 palauttaa edustajiston puheenjohtajiston palkkioista päättämisen valmisteluun. Hallitus päätti esityksestään edustajistolle kokouksessaan 6/2010.

Edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymässä talousarvioversiossa edustajiston kuluiksi on arvioitu 6 000 euroa, jonka talousarvioversion taustamateriaali antaa ymmärtää sisältävän edustajiston puheenjohtajalle mahdollisesti maksettavan vuotuisen palkkion sekä edustajiston kokousmenot.
Suomen ylioppilaskunnissa edustajiston puheenjohtajistolle maksetaan vaihtelevasti palkkiota luottamustehtävän hoidosta. Edustajisto palautti asian valmisteluun kokouksessaan 1/2010 18.1.2010. HYY maksaa edustajiston puheenjohtajan tehtäviä hoitavalle ylioppilaskunnan puheenjohtajalle palkkiota 500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajille ei makseta palkkiota.

Esitys: Edustajisto päätti vuonna 2010 luottamustehtävän hoidosta edustajiston puheenjohtajan palkkioksi 500 euroa ja kummallekin varapuheenjohtajalle 250 euroa.

13. Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen

Edustajiston työjärjestyksessä ei ole selkeitä määrittelyjä siitä, kenellä on esitysoikeus edustajiston kokouksessa. Tämän lisäksi työjärjestyksessä ei ole mainita erikseen hallintolain esteellisyysmääräyksiä, joita ylioppilaskunta joutuu yliopistolain nojalla toiminnassaan noudattamaan.

Edustajiston työjärjestyksen päivityksen yhteydessä työjärjestykseen on mahdollista kirjata mahdollinen yleisvaliokunnan perustaminen sekä määritellä kokouskutsun lähettämiseen liittyvät määräykset sähköisten viestimien osalta.

Esitys: Edustajisto päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys edustajiston työjärjestyksen muuttamisesta. Päätettiin työryhmän kooksi viisi henkilöä. Päätettiin valita työryhmän jäsenet sekä nimetä työryhmän koollekutsuja.