Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

 • Torstai 8.10. klo 17:00 @ KY yläkertsi
  • Organisaatio
  • KY-talon tilaesittely
  • Toimitilakysymys
  • Talousjohtajan valintamenettely

Kokousasiat

Ilmoitusasiat

AYYE__n kokoussuunnitelma syksyllä 2009

Toimitilakysymys

Esittelee: Johtoryhmä

Pohjaesitys:
Ei pohjaesitystä

Toimitiloihin liittyvä esittelydokumentti: Toimitilat (doc)
-9.10.2009

Selvitys Lämpömiehenkujan kokoustiloista ja niiden käytöstä: Selvitys Lämpömiehenkujan tiloista (pdf)
-14.10.2009

Asumisohjesäännöt

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:
Edustajisto hyväksyi AYY:n asumisen hallinto-ohjesäännön, asumisen ohjesäännön ja asuntohaun pistelaskukaavan.

Pohjaesitys:

Taustaa:

Muutosesitys asuntohaun pistelaskukaavaluonnokseen:

Esittää: Alexander Patouchas, Kauppiksen porvarit, Avainrengas
Kannattaa: Saija Simola, Kulttuuriliitto, Symbioosi

Taustaa:

Allekirjoittaneen (A. Patouchas) on ollut tarkoitus tehdä muutosesitys koskien fuksipistettä.Iltakoulussa 8.10. keskusteltiin fuksien ja ulkopaikkakuntalaisten huomioimisesta asunnonhaun pisteytyskriteereissä. Saija Simola esitti, että voitaisiin antaa piste ”ulkopaikkakuntalaisille, jotka ’hakevat ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa.”

Olemme Saijan kanssa keskusteluissamme tuoneet esille erilaisia skenaarioita, joissa opiskelijat voivat olla. Näiden keskusteluidemme pohjalta olen tehnyt tämän muutosesityksen.

Asia sisältää niin monia muuttujia, ja tuntuu, että aina eivät kaikki ehkä puhu täysin samoista asioista (samoilla termeillä?). Näin ollen lienee syytä, että kokouksessa esim. kootaan kaikki erilaiset skenaariot, joissa asuntoa hakevat opiskelijat voivat olla. Näin ymmärretään tilanteiden ja pisteytyksien vaikutukset ja siten helpotetaan parhaiden ratkaisuiden löytymistä.

Huomio:

Tässä tekstissä puhutaan ulkopaikkakuntalaisesta ja muualta kuin lähikunnista tulevasta tarkoittaen samaa asiaa

Itse muutosehdotuksen sisältö:

Nykyinen:
Asuntohaun pistelaskukaavan luonnoksen kohta ”Pisteytys soluasuntoihin ja yksiöihin” . Luonnoksessa annetaan 1 piste seuraavasti: ”Fuksit: - Teekkarikylässä soluasuntoihin, - solut ja yksiöt seuraavissa kohteissa: Vuosaari, roihuvuori, Pohjois-Haaga”.

Esitys:
Korvataan ”Fuksi” sanoilla: ”Muista kuin lähikunnista (star) muuttavat ensimmäistä asuntoaan hakevat”.

Tämä 1 piste on voimassa vuoden siitä päivästä alkaen, kun ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoaan hakeva ”ulkopaikkakuntalainen” on jättänyt hakemuksensa.

Huomattavaa:
Tämä 1 piste koskee siis vain soluja ja yksiöitä – aivan kuten luonnoksen fuksipiste.
Muutosesitys jättää ennalleen ”yleisen” muualta kuin lähikunnista asuntoa hakevien kaksi pistettä.
Ulkopaikkakuntalaisen (ts. muualta kuin lähikunnista hakeva) määritelmään muutosesitys ei ota suoraan kantaa. Missä ja kuinka kauan on pitänyt asua, jotta opiskelijalla on oikeus lisäpisteisiin?

Ongelmia/kysymyksiä/mietteitä, joita muutosesityksen valmistelussa nousi esille ja joihin esitys pyrkii vastaamaan:

Jos annetaan 1p ensimmäistä asuntoaan hakeville ulkopaikkakuntalaisille, pitääkö säilyttää myös ”yleinen” 2p ulkopaikkakuntalaisille?

Lisäpisteen vanhenemisaika. Miten pitkään fuksipiste tai ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakevan saama 1p on voimassa. On nimittäin tapauksia, joissa fuksivuonna hakemuksen jättänyt ulkopaikkakuntalainen ei ole saanut ylioppilaskunnalta asuntoa fuksivuotensa ja on siten joutunut asumaan kalliissa vapaiden markkinoiden asunnossa kunnes vasta toisena vuotenaan on tarjouksen yo-kunnan asuntoon saanut. Hakemuksen jättämisen ja tarjouksen saamisen välissä henkilö on siis muuttunut fuksista toisen vuoden opiskelijaksi. Onko oikeudenmukaista, että hän menettää fuksivuotenaan saamansa yhden pisteen vain siksi, ettei yo-kunta ole kyennyt hänelle tarjoamaan asuntoa.

Jos yleinen 2p ulkopaikkakuntalaisille poistetaan, miten käy opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet AYY:n schoolissa ja muuttaneet AYY:n asuntoon, sitten lähteneet opiskelemaan vaikkapa Rovaniemeen hallintotieteitä, jonka jälkeen päätyneet siihen, että HSE school on heille oikea paikka. Miten heitä tulisi kohdella?

Lähes identtisessä tapauksessa opiskelija on opiskellut koko ajan AYY:n schoolissa, mutta siinä välissä on muuttanut (tyttöystävän luo) Joutsenoon ja siis opiskellut vaikka vuoden etänä. Sitten tulee ero, ja henkilö hakee AYY:N asuntoa. Kuinka häntä kohdellaan.

Muutoksen aiheuttamat skenaariomahdollisuudet kootusti:

Fuksi
Ei lisäpisteitä

Ulkopaikkakuntalainen ensimmäistä AYY-asuntoaan hakeva: 2p + 1p = 3p

1) Ensimmäistä AYY-asuntoaa hakeva, joka asuu ulkopaikkakunnalla.
(1p siis voimassa yhden vuoden hakemuksen jättämispäivästä alkaen)

Ulkopaikkakuntalainen: 2p

2) Muu kuin ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakeva.
a. Aloittanut AYY:n schoolissa ja saanut AYY:n asunnot. Muuttanut ulkopaikkakuntaan (jatkaa AYY:n schoolissa). Tämän jälkeen hakee uudestaan AYY:n asuntoa.
b. Aloittanut AYY:n schoolissa ja saanut AYY:n asunnon. Vaihtanut koulua. Tämän jälkeen hakee uudestaan AYY:n asuntoa.
c. Ensimmäistä AYY:n asuntoaan hakevan, joka ei ole saanut asuntotarjousta vuoden sisällä hakemuksen jättämispäivästä lähtien (ts. 1p on vanhentunut).

Tarkoitus/implikaatiot:

 • Suurin osa ulkopaikkakuntalaisista, jotka hakevat ensimmäistä AYY:n asuntoaan ovat mitä todennäköisimmin fukseja/mursuja. Muutosehdotus pyrkii turvaamaan heidän asunnonsaantitarpeensa asettamalla heidät lähikunnissa asuvien, sekä muiden ulkopaikkakuntalaisten edelle.
 • Myös 2)-kohdan opiskelijoilla on reaalinen tarve asunnolle enemmän kuin lähikunnissa asuville opiskelijoille. Muutosehdotus turvaa heidänkin aseman jättäen luonnoksen ”yleisen” ei lähikunnissa asuvien 2 pisteen kohdan ennalleen.
 • 1 vuoden voimassaoloaika ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa hakeville. Tällä hetkellä TKY:llä käytössä oleva fuksipiste on voimassa puoli vuotta. Vuoden vanhenemisajan tarkoitus on turvata ensimmäistä kertaa AYY:n asuntoa hakevien ulkopaikkakuntalaisten etuoikeus saada asunto. Käytännössä varmasti suurin osa tähän 1 pisteeseen oikeutetut saavat asunnon vuoden sisällä, mutta jos näin ei käy, he ovat edelleen oikeutettuja 2 pisteeseen (”yleinen” ulkopaikkakuntalais ”bonus”) ja ovat jonossa jo kärkipäissä.
 • Muutosehdotus pitää todellakin tarkoituksella kaksi ulkopaikkakuntalaiskohtaa, jotta edellä mainittuihin skenaariot voidaan taklata eri osapuolet huomioiden.
 • Alexander Patouchas

Muutosesitys asumisoikeuden tarkistamisessa käytettävään opintopisterajaan:

Asuntoohjesaanto_opintopisteraja.doc

Esittäjä: Virve Tulamo, Sinivihreät, Avainrengas. Kannattaja: Valtteri Pihlajaniemi, iThink, Avainrengas

Muutosesityksen oleellinen sisältö: asumisoikeuden voi menettää, mikäli ei ole edellisen lukuvuoden aikana suorittanut kahtakymmentä (20) opintopistettä Aaltoyliopistossa (eli rajaa nostettu 5 opintopisteellä luonnoksen 15 op rajasta).

Perustelut:

1. ylioppilaskunnan asunnot tulisi olla ensisijaisesti päätoimisten opiskelijoiden käytössä. Kaksikymmentä opintopistettä eli kolmasosa vuoden aikana suoritettavaksi tarkoitetuista opinnoista takaa tämän edes jollain tasolla. 15 opintopistettä tarkoittaa neljännestä vuoden opinnoista eli käytännössä 8 viikkoa täysipainoista opiskelua, jota ei mielestäni hyvällä tahdollakaan voi sanoa päätoimiseksi opiskeluksi.

2. ylioppilaskunnan tulisi mahdollisuuksien mukaan kannustaa opiskelijoita etenemään opinnoissaan, tai ainakin omilla toimillaan ja päätöksillään tukea tällaista käyttäytymistä.

Vastaukset tähän mennessä kuulemiini vasta-argumentteihin:

1. "Jos opiskelija on esim. masentunut, ja opinnot eivät sen takia etene, niin kämpän menettäminen vaan pahentaa opiskelijan asemaa."

Asumisohjesäännön 16 pykälässä todetaan, että hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle on opintoja todistettavasti viivästyttänyt sairaus. Masennus lukeutuu nähdäkseni tähän kategoriaan, mutta mikäli tätä halutaan tarkentaa, niin se voidaan toki tehdä.

2. "Aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi toimineilla ei aina opinnot edisty toivottua tahtia."

Mielestäni olisi toivottavaa, että ylioppilaskunnassa vallitsisi kulttuuuri, jossa vapaaehtoistoimijoillakin olisi aikaa tehdä jonkin verran opintoja. Kuitenkin, mielestäni myös nämä yksittäistapaukset voidaan ottaa huomioon joukossa opintojen hidastumiselle on "muu hallituksen asuntoasioita varten asettaman toimikunnan riittäväksi katsoma syy". Jos halutaan tarkentaa, niin riittäviin syihin voi mielestäni myös lisätä kohdan "poikkeuksellisen aktiivinen toimiminen ylioppilaskunnan hyväksi/piirissä" tms.

Näihin toivoisin vielä kommentteja/mielipiteitä. Lisäksi jos on jokin skenaario, jota en ole ottanut huomioon niin kuulen mielelläni.

Yhteenvetona:

Asumisohjesäännössä linjataan siitä, kenellä on ensisijaisesti asumisoikeus ylioppilaskunnan asunnoissa, ja mielestäni tämä pitäisi olla päätoimisilla opiskelijoilla. Poikkeustapauksia löytyy aina, mutta heidät voidaan huomioida asuntotoimikunnan käsittelyssä. Ohjesääntöä ei tulisi luoda kaikkien poikkeuksien mukaan vaan linjata yleiset käytännöt asuntojen jakamisen ja niissä asumisen suhteen.

-Virve Tulamo, Sinivihreät, Avainrengas

Tunnukset

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys: Edustajisto hyväksyy Johtoryhmän esityksen tunnusprojektin läpiviemisestä

Pohjaesitys:Tunnusprojekti (doc)

Merkittiin tiedoksi:Tunnusprojekti (ppt)

OrToTa-lähetekeskustelu

left
Esittelee:

Esitys:
Lähetekeskustelun kokousmateriaali

Pohjaesitys:

Talousjohtajan rekrytointi

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:
Talousjohtajan rekrytointia esittelevä esitys, käsiteltiin iltakoulussa 8.10.2009: Talousjohtajan rekrytointi (pptx)

Taloustoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan hakukriteerit

Esittelee: Taloustoimikunnan valintatyöryhmän pj Jouni Lounasmaa

Esitys:
Valintatyöryhmän esitys hakukriteereiksi

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 4/2009, joka pidettiin 15. lokakuuta 2009 KY-talossa, Pohjoisella Rautatiekadulla Helsingissä.

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

 • Merkitä tiedoksi ilmoitusasiana Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokoussuunnitelman syksyksi 2009
 • Hyväksyä talousjohtajan valintatavan johtoryhmän esityksen mukaisesti sekä valita MPS Finland Consultingin rekrytoinnin suorittajaksi
 • Avata avoimen haun AYY:n talousjohtajaksi
 • Valtuuttaa johtoryhmän ja nykyiset ylioppilaskunnat solmimaan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen AYY:n keskustoimiston tilojen vuokraamisesta Lämpömiehenkuja 2:sta Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiön kanssa ja edellyttää, että kiinteistön neuvottelutilojen käytöstä sovitaan vuokrasopimuksessa
 • Velvoittaa hallituksen tuomaan edustajistolle selvityksen Lämpömiehenkuja 2:n tilojen riittävyydestä ja soveltuvuudesta viimeistään toukokuussa 2010
 • Merkitä tiedoksi AYY:n tunnusten valmistelusta käyty keskustelu
 • Hyväksyä asuntoloiden hallinto-ohjesäännön
 • Hyväksyä asumisen ohjesäännön ja pistelaskukaavan
 • Merkitä tiedoksi tulevasta organisaatiosta sekä vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta käyty lähetekeskustelu
 • Merkitä tiedoksi muina esille tulevina asioina taloustoimikunnan jäsenten valintakriteerit sekä sääntöjen mukainen aikataulu esityslistan, kokouskutsun, päätösluettelon ja pöytäkirjan toimittamisesta

PÄÄTÖSLUETTELO ON ASETETTU NÄHTÄVILLE KY:N, TOKYO:N JA TKY:N VIRALLISILLE ILMOITUSTAULUILLE 23. LOKAKUUTA 2009