Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

  • Torstai 5.11. klo 17:00 @ Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Otaniemi, Espoo
    • Hallituksen muodostajaehdokkaiden paneeli
    • Edustajiston puheenjohtajaehdokkaiden paneeli

Kokousasiat

Vaaliliittojen toteaminen edustajistoryhmiksi

Esittelee: Joonas Turunen

Edustajiston työjärjestyksen 25§:ssä todetaan:

Edustajiston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajiston kokoonpanon toteamisen yhteydessä todetaan edustajistoryhmiksi edustajistovaalien vaaliliitot, ellei edustajiston jäsen tai varajäsen muuta ilmoita. Tällöin vaaliliitot nimeävät tulevalle edustajistoryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esitys: Todetaan edustajistoryhmiksi edustajistovaalien vaaliliitot. Merkitään tiedoksi edustajistoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Mikäli joku edustajistoryhmä ei ole järjestäytynyt kokoukseen mennessä, pyydetään edustajistoryhmää ilmoittamaan puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa kirjallisesti edustajiston puheenjohtajalle kokouksen jälkeen.

Hallituksen muodostajan valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:ssä todetaan:

Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu. Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen edustajistovaaleissa kannatusta saanut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24§:ssä todetaan:

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan kuten edustajiston puheenjohtajan.

Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta.

Todetaan, että edustajisto päättää hallituksen muodostamisesta 8. kokouksessaan 2.12. kello 17:00 Dipolissa.

Todetaan, että sääntöjen 25§:n mukaisesti hallituksen muodostajan on tuotava esityksensä hallituksen jäseniksi edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta.

Ehdokkaat: Petri Cozma, Jussi Valtonen

Edustajiston puheenjohtajan valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:ssä todetaan:

Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu. Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen edustajistovaaleissa kannatusta saanut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20§:ssä todetaan:

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava äänestyksessä yli puolet läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. Ellei yksikään ehdokkaista saa äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys siten, että edellisessä äänestyksessä vähimmässä äänimäärässä ja ilman ääniä jääneet ehdokkaat karsitaan pois. Tätä menettelyä jatketaan kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmistön. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Esitys: Valitaan edustajistolle puheenjohtaja edustajistovaaleissa kannatusta saaneiden keskuudesta.

Ehdokkaat: Joonas Turunen

Edustajiston varapuheenjohtajien valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:ssä todetaan:

Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu. Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen. Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen edustajistovaaleissa kannatusta saanut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20§:ssä todetaan:

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Esitys: Valitaan edustajistolle kaksi varapuheenjohtajaa edustajistovaaleissa kannatusta saaneiden keskuudesta.

Ehdokkaat: Otto Hilska, Matti Änkö, Nina Lagus

Ylioppilaslehti Ainon tulevaisuus

Ylioppilaslehti Aino on KY:n, TOKYOn ja TKY:n julkaisema ylioppilaslehti, joka perustettiin yhdistyvien ylioppilaskuntien yhteiseksi viestintäkanavaksi. Ylioppilaskuntien päätösten mukaisesti Ainon julkaisu loppuu 31.12.2009 ja lehden tulevaisuudesta päättäminen on AYY:n edustajiston tehtävä.

Esitys: Edustajisto päätti ylioppilaslehti Ainon tulevaisuudesta.