Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Ei sovittuja iltakouluja

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Hallitus on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen seuraaviin kokouksiin, pöytäkirjat ovat nähtävillä tarkistamisen jälkeen osoitteessa http://www.ayy.fi/node/511

 • Hallituksen kokous 32/2010 (20.8.2010)
 • Hallituksen kokous 31/2010 (13.8.2010)
 • Hallituksen kokous 30/2010 (6.8.2010)
 • Hallituksen kokous 29/2010 (23.6.2010)
 • Hallituksen kokous 28/2010 (18.6.2010)
 • Hallituksen kokous 27/2010 (11.6.2010)
 • Hallituksen kokous 26/2010 (21.5.2010)

Taloustoimikunta on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen kokoukseensa 5/2010 (8.6.2010).

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.
Elokuun hallitusohjelmapäivitys

Aino-lehden toimitusneuvoston vastaus edustajiston jäsenten kyselyyn

Kokouksessa 5/2010 merkittiin tiedoksi edustajiston jäsenten esittämän kyselyn Aino-lehden toimitusneuvostolle koskien lehden numeron 4/2010 artikkelia "Operaatio rahansiirto".

Toimitusneuvoston puheenjohtaja Maija Töyry esittelee vastauksen.

Vastaus edustajiston kyselyyn (PDF)

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen Aino-lehden toimitusneuvoston vastauksen (liite) edustajiston kyselyyn.

Kahden uuden jäsenen valitseminen Aino-lehden toimitusneuvostoon

Toimitusneuvoston jäsenet Jouni Mölsä ja Tuomas Niskakangas ovat kesän aikana joutuneet jättämään toimitusneuvoston ulkomaankomennuksen takia. Toimitusneuvostoon on kysytty uusiksi jäseniksi Teija Sutista ja Jussi Rosendahlia. Kumpikin on suostuvainen tehtävään.

Esitys: Edustajisto päätti nimittää Ainon toimitusneuvostoon Teija Sutisen ja Jussi Rosendahlin.

Ylioppilaskunnan yritysyhteistyötoiminta

AYY:n hallitus on yhdessä ylioppilaskunnan työntekijöiden kanssa pohtinut kesän aikana laajoja ylioppilaskuntaan liittyviä kokonaisuuksia. Eräänä tällaisena kokonaisuutena on pohdittu yritysyhteistyön aloittamista.
Hallituksen jäsen Hämäläinen oli kyseisen asiakokonaisuuden projektivastaava ja hän tulee esittelemään edustajistolle työn tuloksia. Taustamateriaaliksi alla oleva luonnos.

Yritysyhteistyön aloittaminen AYY__ssa (PDF)

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen käydyn keskustelun ylioppilaskunnan yritysyhteistyötoiminnasta.

Vuoden 2011 hallituksen valinta-aikataulu

Edustajiston puheenjohtajisto on valmistellut syksyn hallitusvalinnan aikatauluksi seuraavan:

 • 3.11. Hallituksen pj-paneeli
 • 10.11. AYYE 8/2010: Hallituksen muodostajan valinta
 • 23.11. Hallitusehdokkaiden paneeli
 • 27.11. Hallituksen muodostajan ehdotuksen DL
 • 30.11. AYYE 9/2010: Hallituksen valitseminen

Arttu Laasonen on lupautunut hallituksen pj-paneelin ja Marcus Nybergh hallitusehdokkaiden paneelin vetäjäksi.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen vuoden 2011 hallituksen valinta-aikataulun.

KY:n hallinnosta teetetyn erityistarkastuksen tulokset ja omaisuuslahjoituksiin liittyvän selvitystyön tilanne

Hallitus on selvittänyt omaisuuden siirtoon liittyviä asioita ja päätti kokouksessaan 23/2010 7.5.2010: "valita Grant Thornton KHT-yhteisön, päävastuullisena tarkastajana Joakim Rehn, suorittamaan erityisen tarkastuksen Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallinnosta ja vuoden vaihteeseen 2009-2010 liittyvistä omaisuusjärjestelyistä."
Grant Thornton (GT) luovutti tarkastusraporttinsa 18.6. AYY:n hallitukselle. Tarkastusraportti on toimitettu sähköisesti edustajistolle 18.6.

Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2010 velvoittaa hallituksen jatkamaan KY:n omaisuuslahjoituksiin liittyvää selvitystä ja käyttämään siihen kohtuulliset resurssit. joiden käytöstä edustajisto pidetään tietoisena.

Hallitus on asianajotoimisto Castren&Snellmannin kanssa jatkanut selvitystyötä ja esittelee kokouksessa katsauksen sen nykytilanteesta.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi KY:n hallinnosta teetetyn erityisen tarkastuksen raportin sekä hallituksen katsauksen omaisuuslahjoituksiin liittyvästä selvitystyöstä.

Ylioppilaskunnan kielistrategian hyväksyminen

Kahden kotimaisen kielen vahva asema ja Aalto-yliopiston kansainvälistyminen edellyttävät ylioppilaskunnalta toimenpiteitä, jotta se kykenee ottamaan palvelutarjonnassaan ja edunvalvonnassaan huomioon kaikkien jäsenryhmiensä tarpeet. Kielistrategia asettaa periaatelinjaukset, joiden mukaisesti ylioppilaskunnassa käytetään eri kieliä ja kannustetaan kaikkien kieliryhmien aktiiviseen osallisuuteen ylioppilaskunnassa ja opiskelijayhteisössä. Hallitus laatii kielistrategian käytännön toteutusta ohjaamaan kolmikielisyyssuunnitelman. Kielistrategian toteutumista ja kolmikielisyyssuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuoden 2011 loppupuolella.

Esitys: Edustajisto päätti liitteen 13.1 mukaisen Kielistrategian sekä merkitä tiedoksi liitteen 13.2 mukaisen luonnoksen kolmikielisyyssuunnitelmaksi.

Kielistrategia, liite 13.1 (PDF)

Luonnos kolmikielisyyssuunnitelmaksi, liite 13.2 (PDF)

Språkstrategin (översättning, PDF)

Trespråkighetsplanen (översättning, PDF)

Sankariohjesäännön hyväksyminen

Kannustaakseen ja arvostaakseen Aallon yliopistoyhteisön puolesta suoritettuja sankaritekoja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta voi myöntää Aallon sankarin kunniamerkin. Kunniamerkin jakamisesta ym. kertoo tarkemmin liitteen mukainen ohjesääntö, jota hallitus esittää edustajiston hyväksyttäväksi.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen Sankariohjesäännön.

ohjesääntö (PDF)

Ylioppilaskunnan kokonaistalouden toteuman ja kokonaistalousarvion käsittely

Taloustoimisto on valmistellut ylioppilaskunnan kokonaistalousarvion rakenteen ja laatinut kokonaistalousarvion (PDF) kuluvalle vuodelle. Ylioppilaskunnan kokonaistalouden määrittely kuluvalta vuodelta mahdollistaa seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloittamisen.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen ylioppilaskunnan kokonaistalousarvion, joka on laadittu aiemmin hyväksyttyjen osatalousarvioiden pohjalta.

Ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan hyväksyminen

Taloustoimikunta on keväällä 2010 käsitellyt kokouksissaan 2 ja 3/2010 ylioppilaskunnan taloudenhoidon rakennetta ja periaatteita. Lisäksi taloustoimikunnan puheenjohtaja ja toimikunnan sijoitus- ja kiinteistöasiantuntijat ovat käyneet talouden eri osa-alueita läpi yhdessä talousjohtajan kanssa. Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 5/2010 ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuuden hoidon pääperiaatteet. Tämän pohjalta on valmisteltu talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka. Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.8. minkä jälkeen hallitus hyväksyy asiakirjan esitettäväksi edustajistolle kokouksessaan 25.8.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen talouden ja omaisuuden hoitopolitiikan.

Huom! Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 24.8. ja hallitus päättää pohjaesityksestä kokouksessaan 25.8. Alla olevat liitteet ovat luonnoksia, jotka on lisätty wikiin, jotta edustajiston jäsenet voivat tutustua esityksiin jo ennen keskiviikkoa. Huomaattehan, että versiot eivät ole välttämättä lopullisia!

Ylioppilaskunnan taloussäännön hyväksyminen

Kesän aikana on valmisteltu mm. ylioppilaskunnan kokonaistalouden vastuusuhteita määrittelevä taloussääntö. Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.8. minkä jälkeen hallitus hyväksyy taloussäännön esitettäväksi edustajistolle kokouksessaan 25.8.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan liitteen mukaisen taloussäännön.

Huom! Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 24.8. ja hallitus päättää pohjaesityksestä kokouksessaan 25.8. Alla olevat liitteet ovat luonnoksia, jotka on lisätty wikiin, jotta edustajiston jäsenet voivat tutustua esityksiin jo ennen keskiviikkoa. Huomaattehan, että versiot eivät ole välttämättä lopullisia!

Taloussääntö (PDF)

Aalto Village -hankkeen toteuttaminen

Espoon kaupunki on päättänyt ostaa Miestentie 2-tontin. Taloustoimikunta käsittelee kohteen rakentamista kokouksessaan 24.8. minkä jälkeen hallitus tekee esityksensä asiasta edustajistolle kokouksessaan 25.8.

Esitys: Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen ja kiinteistöpäällikkö Markkasen viemään uudisrakennusprojektia Kivimies-korttelissa eteenpäin ja neuvottelemaan HOAS:n kanssa tonttien vuokraamisesta ja aloittaa jatkoselvitykset opiskelija-asuntojen rakentamisesta tonteille.

 • No labels