Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

  • Torstai 19.11. klo 18:00 @ KY, Pohjoinen Rautatiekatu 21, Helsinki
    • Hallitusehdokkaiden paneeli
    • Pääsihteeriehdokkaiden paneeli

Kokousasiat

8. Pääsihteerin valinta

Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2009 perustaa ja nimittää pääsihteerin valintatyöryhmän. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Christian Peltonen (puheenjohtaja), Saara Hyrkkö, Miia Pesonen, Valtteri Pihlajaniemi, Oskari Sipola, Heikki Sjöman, Virve Tulamo. Työryhmän sihteerinä on toiminut Liisa Lähteenaho.

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 3/2009 pääsihteerin valintatyöryhmän työskentelytavat. Edustajisto päätti, että työryhmä esittää edustajistolle 2-4 ehdokasta. Työryhmä voi yksimielisellä päätöksellä päättää ehdottaa vain yhtä ehdokasta.

Työryhmän esitys sekä esitettävien henkilöiden hakemukset ja ansioluettelot löytyvät esityslistan liitteenä 8.

Esittelee: Pääsihteerin valintatyöryhmän puheenjohtaja Christian Peltonen.

Esitys: Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan pääsihteerin.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2010

Johtoryhmä on valmistellut ylioppilaskunnan vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa (liite 9).

Esittelee: Johtoryhmän puolesta Nina Vilja

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 9 mukaisen ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2010.
Johtoryhmän esitys toimintasuunnitelmaksi 2010

10. Lähetekeskustelu AYY:n talousarviosta

Johtoryhmä on valmistellut talousarviota vuodelle 2010. Valmistelun aikana esille on noussut lukuisia kysymyksiä ehdotettuun organisaatioon liittyen. Lisäksi nykyisiltä ylioppilaskunnilta siirtyvän omaisuuden raportoinnin yhtenäistäminen konsernin talousarvioon ja AYY:n oman tilikartan valmistelu on edelleen kesken.

Tästä syystä johtoryhmä esittää, että kokouksessa 7/2009 24.11.2009 käydään talousarvion lähetekeskustelu ja talousarvio hyväksytään kokouksessa 8/2009 2.12.2009.

Esittelee: Johtoryhmän puolesta Petri Cozma

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun talousarviosta vuodelle 2010. Selvitys edunvalvontasektoreiden sihteereistä

11. Lähetekeskustelu KY ry:n avustuksesta vuodelle 2010

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan tuesta KY ry:lle

Edustajisto päättää tuesta KY ry:lle. Asia on päätetty valmistelijoiden toimesta irrottaa talousarviosta ja siitä tehdään erillinen edustajiston päätös. Tarvittaessa edustajisto voi hyväksyä lisätalousarvion, jossa huomioidaan tuen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon.

Lähetekeskusteluun sovelletaan edustajiston päätöksen mukaisesti hallintolain esteellisyysmääräyksiä. Asian käsittelyn aikana esteellisiä ovat ainakin ne henkilöt, jotka ovat tai lähiaikoina ovat olleet KY ry:n hallituksen, hallintoneuvoston tai näihin rinnastettavan elimen (esimerkiksi edustajiston) jäsenenä.

Esittelee: Johtoryhmän puolesta Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan tuesta KY ry:lle.

12. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan tuesta TOKYO ry:lle

Edustajisto päättää tuesta TOKYO ry:lle. Asia on päätetty valmistelijoiden toimesta irrottaa talousarviosta ja siitä tehdään erillinen edustajiston päätös. Tarvittaessa edustajisto voi hyväksyä lisätalousarvion, jossa huomioidaan tuen vaikutus vuoden 2010 talousarvioon.

Lähetekeskusteluun sovelletaan edustajiston päätöksen mukaisesti hallintolain esteellisyysmääräyksiä. Asian käsittelyn aikana esteellisiä ovat ainakin ne henkilöt, jotka ovat tai lähiaikoina ovat olleet KY ry:n hallituksen, hallintoneuvoston tai näihin rinnastettavan elimen (esimerkiksi edustajiston) jäsenenä.

Esittelee: Johtoryhmän puolesta Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan tuesta TOKYO ry:lle.

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 7/2009, joka pidettiin 24. marraskuuta (Dipolissa)

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

  • valita ylioppilaskunnan pääsihteeriksi tekniikan ja maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Teemu Halmeen.
  • hyväksyä yksimielisesti liitteen 9.3 mukaisen ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2010.
  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun talousarviosta vuodelle 2010 ja todeta, että talousarvio hyväksytään edustajiston kokouksessa 8/2009 2.12.2009.
  • merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan tuesta KY ry:lle.
  • merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan tuesta TOKYO ry:lle.

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 26. MARRASKUUTA 2009

Jarmo Mäkelä
Kokouksen sihteeri