Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Ei suunniteltuja iltakouluja.

Kokousasiat

Tilintarkastusyhteisön valitseminen

Edustajisto päätti 3. kokouksessaan hyväksyä taloustoimikunnan valintatyöryhmän esityksen tilintarkastusyhteisön valintatavaksi. Edustajisto hyväksyi valintatyöryhmän esityksen tilintarkastusyhteisön kilpailutuskriteereistä ja -prosessista 5. kokouksessaan 3.11.

Esittelee: Taloustoimikunnnan valintatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lounasmaa

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä taloustoimikunnan valintatyöryhmän esityksen ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2010.

Taloustoimikunnan nimittäminen

Edustajisto päätti 2. kokouksessaan perustaa ja nimittää taloustoimikunnan valintatyöryhmän. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Jouni Lounasmaa (puheenjohtaja), Teemu Halme, Katariina Kyckling, Jenni Laakso, Noora Lehtovaara, Elli Leppisaari, Anna Tompuri.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31§:n mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolet (1/2) tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.

Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Esittelee: Taloustoimikunnan valintatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lounasmaa

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen taloustoimikunnan jäseniksi.

Taloustoimikunnan puheenjohtajan valitseminen

Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä puheenjohtajan taloustoimikunnan jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.

Esittelee: Johtoryhmän puheenjohtaja Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti valita taloustoimikunnan puheenjohtajan johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Hallituksen nimittäminen

Sääntöjen 22§:n mukaan ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.

Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kunkin sellaisen korkeakoulun opiskelijoista, josta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita.

Sääntöjen 25§:n mukaan hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokouksessa.

Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Edustajisto valitsi kokouksessaan 6/2009 hallituksen muodostajaksi Jussi Valtosen. Sääntöjen nojalla Valtosen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esittelee: Hallituksen muodostaja Jussi Valtonen

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen muodostajan esityksen ylioppilaskunnan hallitukseksi vuodelle 2010.

Hallitukseen hakevien esittelykalvot:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12§:n nojalla edustajiston tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

Esittelee: Johtoryhmän puheenjohtaja Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen ylioppilaskunnan jäsenmakun suuruudesta lukuvuodelle 2010-2011.

Talousarvion hyväksyminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16§:n mukaisesti edustajiston on kokoonnuttava vuosittain ennen joulukuun 1. päivää päättämään ylioppilaskunnan talouden talousarviosta.

Edustajisto on käsitellyt talousarviota 4. ja 5. kokouksissaan. Edustajisto on kokoontunut 7. kokoukseensa määräaikaan mennessä tiistaina 24.11, jolloin edustajisto kävi lähetekeskustelun johtoryhmän talousarvioluonnoksesta ja päätti ottaa talousarvion uudelleen käsittelyynsä 8. kokouksessaan keskiviikkona 2.12.

Esittelee: Johtoryhmän varapuheenjohtaja Petri Cozma

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen ylioppilaskunnan vuoden 2010 talousarvioksi. AYY Talousarvio 2.0 (XLS), Talousarvion taustadokumentti ja Organisaatiokaavio

Ylioppilaskunnan avustus KY ry:lle vuodelle 2010

Edustajisto on käynyt 7. kokouksessaan tiistaina 24.11. lähetekeskustelun ylioppilaskunnan avustuksesta Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle.

Esittelee: Johtoryhmän puheenjohtaja Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen ylioppilaskunnan avustuksesta Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle.

Ylioppilaskunnan avustus TOKYO ry:lle vuodelle 2010

Edustajisto on käynyt 7. kokouksessaan tiistaina 24.11. lähetekeskustelun ylioppilaskunnan avustuksesta Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:lle.

Esittelee: Johtoryhmän puheenjohtaja Henri Lönn

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen ylioppilaskunnan avustuksesta Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:lle.

File__TOKYO talousarvio 2010.pdf

Päätösluettelo

Päätösluettelo tulossa.

AYY__n talousarvio 2010, hyväksytty 2.12.2009 (XLS)