Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Keskiviikko 3.11. klo 17:00 TKK:n (Otakaari 1) K-salissa

Maanantai 8.11. klo 17:00 TKK:n (Otakaari 1) K-salissa

TOKYOn, Probban ja Teknologföreningenin avustukset 2011

OUBSin linjapaperi ja toiminnan esittely

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Hallitus on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen seuraaviin kokouksiin, päätösluettelot ja tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa http://www.ayy.fi/node/511

  • Hallituksen pöytäkirja 41/2010 (15.10.2010)
  • Hallituksen pöytäkirja 40/2010 (8.10.2010)
  • Hallituksen pöytäkirja 39/2010 (29.9.2010)
  • Hallituksen pöytäkirja 38/2010 (24.9.2010)

Taloustoimikunta on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen seuraaviin kokouksiin: 19.10.2010

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Talouskatsaus

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen talousjohtajan katsauksen ylioppilaskunnan talouteen.

Talousarvion käsittely

Hallitus valmistelee vuoden 2011 konsernitalousarvioesityksen edustajiston kokoukseen 9/2010 (30.11.2010). Valmistelun pohjaksi hallitus toivoo edustajiston näkökulmia talousjohtajan ja pääsihteerin valmistelemaan konsernitalousarvioluonnokseen.

Konsernitalousarvioluonnos:

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen käydyn keskustelun ylioppilaskunnan konsernitalousarvioluonnoksesta.

Toimintasuunnitelman käsittely

Hallitus valmistelee vuoden 2011 toimintasuunnitelmaesityksen edustajiston kokoukseen 9/2010 (30.11.2010). Valmistelun pohjaksi hallitus toivoo edustajiston näkökulmia keskustoimiston toiminnallisten ryhmien valmistelemaan luonnokseen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen käydyn keskustelun ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta.

OUBS:in linjapaperi

OUBS on ylioppilaskunnan TV-kanava. OUBS:in toiminta on TKY:n aikana keskittynyt teekkarikylän ja teekkarikulttuurin taltioimiseen. Kuluneen vuoden aikana OUBS:in toimitusneuvosto on valmistellut uutta linjaa, joka määrittelee OUBS:in roolin AYY:n mediana. Uusi linja muuttaa OUBSin roolin teekkarikylän kaapeli-tv-palvelusta AYY:n aatteelliseksi mediaksi. Linjan hyväksyminen tarkoittaa myös toiminnan resursoimista tulevana vuonna.

Liite:http____edustajisto.ayy.fi images 3 37 OUBS_linjapaperi.pdf Linjapaperi

Esitys Hallitus esittää OUBSin linjapaperin hyväksymistä.

TOKYO ry:n liittäminen yhdistysluetteloon ja erityisaseman myöntäminen

Edustajiston kokouksessaan 3.11.2009 hyväksymän yhdistysohjesäännön 8 §:n mukaan edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin pääsemisen ehdot ja lisäksi

  • Edustaa kattavasti yhden tai useamman tutkinto-ohjelman opiskelijoita
  • Ajaa heidän etujaan tutkinto-ohjelmissa, laitoksilla, tiedekunnissa, yliopistolla ja ammatillisissa yhteyksissä.
  • Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin
  • Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa
  • Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa.

Erityisasemayhdistyksillä on myös oikeus ja velvollisuus järjestää opastusta uusille opiskelijoille sekä lähettää edustajia ylioppilaskunnan tarjoamiin yhteistyöfoorumeihin ja oikeus hallituskummiin sekä velvollisuuksien hoitamiseen tarvittaviin korkeampiin toiminta-avustuksiin.

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry on hakenut erityisasemaa. Yhdistys ei täytä yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin pääsemisen ehtoja siltä osin, että yhdistyksen äänivaltaiseksi jäseneksi pääsemistä on rajoitettu. Muilta osin yhdistys täyttää yhdistysohjesääntöön kirjatut vaatimukset ja on lisäksi ylioppilaskunnalle tärkeä kumppani mm. taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden edunvalvontaan ja tavoittamiseen sekä ns. taikkilaiskulttuuriin liittyvissä asioissa.

Esitys Hallitus päättää pohjaesityksestä kokouksessaan 5.11.2010.

Lähetekeskustelu Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokouksesta

Edustajisto päätti kokouksessaan 7/2010 AYY:n delegaatiosta Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen sekä delegaation työjärjestyksestä. Työjärjestyksen 6 § mukaan "Edustajisto pitää liittokokousdelegaatiolle lähetekeskustelun ja voi antaa tarkempia tavoitteita, joita delegaatio on velvoitettu noudattamaan."

Työjärjestyksen kohtaa tulkittaneen niin, että edustajisto voi kirjata tässä kokouskohdassa kirjata pöytäkirjaan päätöksinä tavoitteita, joita delegaatio on velvollinen edistämään liittokokouksessa.

Liittokokousmateriaali on asetettu edustajiston saataville edustajistowikiin osoitteessa http://edustajisto.ayy.fi/wiki/SYL.

Liittokokousdelegaatio on kutsuttu kokonaisuudessaan paikalle seuraamaan edustajiston kokousta.

Esitys Edustajisto merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

Edustajiston puheenjohtajan valitseminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti:

"Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen edustajistovaaleissa kannatusta saanut.”

Sääntöjen § 20 puolestaan toteaa edustajiston puheenjohtajan valinnasta seuraavaa:

"Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava äänestyksessä yli puolet läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. Ellei yksikään ehdokkaista saa äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys siten, että edellisessä äänestyksessä vähimmässä äänimäärässä ja ilman ääniä jääneet ehdokkaat karsitaan pois. Tätä menettelyä jatketaan kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmistön. Tasatilanteessa ratkaisee arpa."

Edustajiston puheenjohtaja esittää menettelytavaksi seuraavaa:
Kullakin ehdokkaalla on 5 minuuttia aikaa esitellä itsensä. Kun kaikki ehdokkaat ovat esittäytyneet on edustajistolla mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikille ehdokkaille. Kannatuspuheenvuoroja ei tarvita. Tämän jälkeen äänestetään suljetuin lipuin.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2011 puheenjohtajaksi NN.

Hallituksen muodostajan valitseminen

AYY:n sääntöjen § 24:n mukaan edustajiston tulee valita hallituksen muodostaja. Hallituksen muodostaja valitaan kuten edustajiston puheenjohtaja.

Sääntöjen § 6 mukaisesti:

"Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen."

Edustajiston puheenjohtaja esittää menettelytavaksi seuraavaa:
Kullakin ehdokkaalla on 5 minuuttia aikaa esitellä itsensä. Kun kaikki ehdokkaat ovat esittäytyneet on edustajistolla mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikille ehdokkaille. Kannatuspuheenvuoroja ei tarvita. Tämän jälkeen äänestetään suljetuin lipuin.

Esitys Edustajisto päätti valita hallituksen muodostajaksi NN ja todeta, että esitys hallituksen kokoonpanosta käsitellään edustajiston kokouksessa 9/2010 30.11.2010. Hallituksen muodostajan tulee, ylioppilaskunnan sääntöjen 25 §:n mukaisesti, tuoda ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Lisäksi edustajisto merkitsi tiedokseen, että paneeli hallituksen jäsenehdokkaille järjestetään 23.11.2010.

  • No labels