Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokouksen kutsu ja esityslista pdf-muodossa

Kokousasiat

8. Ylioppilaskunnan tuki KY ry:lle

Edustajisto kävi kokouksessaan 7/2009 24.11.2009 lähetekeskustelun ylioppilaskunnan tuesta KY ry:lle.
KY ry on toimittanut johtoryhmälle oman esityksensä tukeen liittyvästä sopimuksesta. Johtoryhmä on konsultoinut asiassa asianajotoimisto Krogerusta ja tekee tuesta esityksen edustajiston kokoukseen.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen ylioppilaskunnan tuesta KY ry:lle.

9. Hallinnon opiskelijaedustajien nimittäminen

Yhdistyvien ylioppilaskuntien koulutuspoliittiset sektorit ovat valmistelleet hallinnon opiskelijaedustajien nimittämistä yhdessä johtoryhmän kanssa. Yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitukset käsittelevät asiaa, minkä jälkeen johtoryhmä toimittaa esityksensä hallinnon opiskelijaedustajista edustajistolle sähköisesti.

Esitys: Edustajisto päätti nimetä yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat johtoryhmän esityksen mukaisesti.

10. Talousjohtajan valitseminen

Edustajisto hyväksyi talousjohtajan rekrytoinnin menettelytavat kokouksessaan 4/2009 15.10.2009.

Johtoryhmä konsultoi KY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tapani Väljää ja TKY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäkeä talousjohtajan valinnassa käytettävän suorahaku- ja henkilöarviointitoimiston osalta. Toimistoksi valittiin MPS.

Matti Karpén, Erkki Koski, Jenni Laakso ja Henri Lönn haastattelivat MPS esittämät henkilöt. Ylioppilaskunnan taloustoimikunta tekee esityksen talousjohtajasta.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä taloustoimikunnan esityksen ylioppilaskunnan talousjohtajasta.

11. Ylioppilaskunnan lehden linjapaperista päättäminen

Edustajisto päätti kokouksessaan 6/2009 17.11.2009, että ylioppilaslehti Aino toimii ylioppilaskunnan virallisena lehtenä 1.1.2010 alkaen. Lisäksi edustajisto päätti samassa kokouksessaan valita Anna Munsterhjelmin Aino-lehden päätoimittajaksi 1.1.2010 alkaen.

Johtoryhmä on järjestänyt 30.11. Taideteollisella korkeakoululla edustajiston jäsenille avoimen keskustelutilaisuuden ylioppilaslehti Ainon linjasta.

Aino-lehden päätoimittaja on valmistellut lehden linjapaperia yhteistoiminnassa lehden toimitusneuvoston kanssa ja tuo asian johtoryhmän käsittelyyn ennen edustajiston kokousta.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen Aino-lehden linjapaperiksi.

12. Visuaalisen ilmeen kilpailu

Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2009 3.11.2009 perustaa ylioppilaskunnan visuaalisen ilmeen raadin ja avata visuaaliseen ilmeeseen liittyvän suunnittelukilpailun. Raadin jäseneksi valittiin Ilmari Arnkil, Antti Grundstén, Anne Halttunen, Noora Lehtovaara ja Joni Virkki ja johtoryhmän edustajana Nina Källström.

Visuaalisen ilmeen raati kokoontuu ennen edustajiston kokousta valitsemaan kolme parasta kilpailutyötä edelleen esitettäväksi edustajistolle.

Esitys: Edustajisto päätti valita visuaalisen ilmeen kilpailun voittajan ja kaksi palkittavaa kilpailutyötä raadin esityksen pohjalta.

resume writing services