Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

9.3. Budjetti-iltakoulu

Ylioppilaskunnan päivitetty talousarvio vuodelle 2010

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 18.1.2010 Tulamon esittämän ponnen:

"Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymän talousarvion maaliskuun kokoukseen mennessä siten, että edustajisto voi käyttää talousarviota hallituksen ohjausvälineenä loppuvuoden ajan."

Hallitus vastasi tähän ponteen edustajiston kokouksessa 2/2010 18.2.2010 seuraavasti:

Hallitus on kirjannut talousarvion päivityksen hallitusohjelmaansa. Budjetin vallitsevat puutteet kartoitetaan ja korjataan, jonka jälkeen hallitus tuo päivitetyn budjettiluonnoksen keskusteltavaksi edustajiston iltakouluun 9.3. Käydyn keskustelun pohjalta päivitetty budjetti tuodaan edustajiston päätettäväksi kokoukseen 18.3.

Hallitus on yhteistoiminnassa pääsihteerin kanssa valmistellut liitteen 10 mukaisen esityksen ylioppilaskunnan vuoden 2010 päivitetyksi järjestötoiminnan talousarvioksi. Talousarviosta päättäminen kuuluu ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtäviin. Hallitus tekee edustajistolle esityksensä vuoden 2010 päivitetystä talousarviosta kokouksessaan 11/2010 12.3.2010.

professional resume