Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
TiedostoKuvaus
Vuoden 2017 edustajistovaalien vahvistettu tulosKeskusvaalilautakunnan 10.11.2017 vahvistama vaalitulos vuoden 2017 edustajistovaaleista
Äänestyspäivien ääntenlaskenta vuoden 2017 vaaleissaStatistiikkaa äänimääristä äänestyksen ajalta vuosikursseittain ja korkeakouluittain
Vuoden 2015 edustajistovaalien vahvistettu tulosKeskusvaalilautakunnan 9.11.2015 vahvistama vaalitulos vuoden 2015 edustajistovaaleista
Ennakkoäänten ja varsinaisten äänestyspäivien äänten laskenta vuoden 2015 vaaleissa Statistiikkaa äänimäärän kehittymisestä äänestyksen ajalta mm. vuosikursseittain ja korkeakouluittain
Vuoden 2013 edustajistovaalien vahvistettu tulosKeskusvaalilautakunnann 8.11.2013 vahvistama vaalitulos vuoden 2013 edustajistovaaleista
Ennakkoäänten ja varsinaisten äänestyspäivien äänten laskenta vuoden 2013 vaaleissaStatistiikkaa äänimäärän kehittymisestä äänestyksen ajalta mm. vuosikursseittain ja korkeakouluittain
Vuoden 2011 edustajistovaalien vahvistettu tulosKeskusvaalilautakunnan 4.11.2011 vahvistama vaalitulos vuoden 2011 edustajistovaaleista


  • No labels