Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edustajiston iltakoulu 6/2012 – Preparatory meeting of the Council 6/2012

SYL:n keskustoimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki, torstai 12.4.2012 klo 17.00

SYL central office, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki, on Thursday April 12th at 17.00

Iltakoulun aihepiirit / Topics of the preparatory meeting

AYY:n SYLikummin esittäytyminen ja ajankohtaiset kuulumiset / Introduction and contemporary news from AYY:s contact person at SYL (Lampinen)

AYY:n SYLikummi Marina Lampinen esittäytyy ja kertoo SYL:n kuulumisia.

AYY:n vuoden 2011 tilinpäätös / AYY:s financial statement for 2011 (Väätäinen)

Hallitus on kokouksessaan 11.4. päättänyt allekirjoittaa AYY:n vuoden 2011 tilinpäätöksen ja esittää sitä edustajistolle vahvistettavaksi.

Aktiivien palkitsemiskäytännöt AYY:ssä / Rewarding actives in AYY (Karkola)

Likimain kaikilla organisaatioilla on jonkin tasoinen huomionosoitus tai huomionosoituksia, joka vaihtelee tarpeiden mukaan valtiollisen tason monimutkaisista järjestelmistä pienemmän ryhmän yhteen.

Huomionosoitukset eivät ole palkitsemista, vaan niillä kiinnitetään huomio yksilön tai yhteisön toimintaan josta myöntävä taho tahtoo ilmaista kiitoksensa ja arvostuksensa.

Yhteisön huomionosoitukset myönnetään ehdotuksesta, niitä ei itse haeta. Hyvän tavan mukaan niiden myönnöt esittelee erillinen valmisteleva toimielin, joka ei itse tee varsinaisia myöntöpäätöksiä.

  • No labels