Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edustajiston iltakoulu 7/2012 – Preparatory meeting of the Council 7/2012

Suuri luentosali 822, ARTS, Hämeentie 135 Helsinki. Maanantai 14.5.2012 klo 17.00

Lecture hall 822, ARTS, Hämeentie 135C, Helsinki. Monday, May 15th 2012 at 17.00

Iltakoulun aihepiirit / Topics of the preparatory meeting

Huomionosoitusohjesääntö / Policy on rewarding actives in AYY (Koskenniemi)

Huomionosoitustyöryhmä on valmistellut esityksen AYY:ssä jaettavista huomionosoituksista edustajiston kokouksessa 6/2012 käydyn lähetekeskustelun perusteella.

Ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan päivittäminen / Updating AYY:s policies on financials (Väätäinen)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 6/2010 ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan. Edustajiston samassa kokouksessa hyväksymän taloussäännön mukaan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka päivitetään vuosittain. Vuonna 2011 politiikkaa ei päivitetty, jotta saataisiin paremmin käsitys ensimmäisen politiikan toimivuudesta. Loppuvuodesta 2011 taloustoimikunta aloitti politiikan päivitysprosessin. Taloustoimikunta sekä sen sijoitusjaosto ovat talousjohtajan avustuksella käsitelleen ja muokanneet vuonna 2010 hyväksyttyä politiikkaa kevään 2012 ajan.

SYL:n liittokokousjohtosääntö / policy paper on participating in The National Union of University Students in Finland (SYL) General Assembly (Salmi)

Syksyllä on Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous, jonne kustakin jäsenylioppilaskunnasta lähtee delegaatio. Delegaation koko on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta jäsentä kohden edellisen vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan.

Liittokokousjohtosääntö ottaa kantaa delegaation valintaan ja sen toimintaan. Uuden ehdotuksen tavoitteena on keventää delegaation valintaprosessia ja valintojen kautta edistää delegaation yhtenäisyyttä.

Opiskelijakeskuksen selvitystyöryhmän perustaminen / Establishing an initial Student Center task force (Kangas)

Ylioppilaskunnan hallitus on käynyt alustavia keskusteluita mahdollisesta opiskelijakeskushankkeen toteutumisesta yhteistyössä Aallon opiskelijajärjestöjen kanssa. Virallisen hankkeen selvitystyön aloittamiseksi ja hankkeen kartoittamista päätöksentekoon varten hallitus esittää perustettavaksi mahdollisista rakennuttajakumppaneista koostuvan selvitystyöryhmän.

Hallitus päätti esittää, että edustajisto perustaisi selvitystyöryhmän ja valtuuttaisi tämän selvittämään ja suunnittelemaan mahdollista opiskelijakeskushanketta edustajiston päätöksentekoa varten. Lisäksi hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaisi hallituksen nimeämään ylioppilaskunnan edustajat ja pyytämään Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:tä ja Teknologföreningen –nimistä osakuntaa nimeämään omat edustajansa. Työryhmässä on kolme jäsentä, yksi kultakin taholta, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Ylioppilaskunnan edustajat toimivat hallituksen ohjauksessa ja raportoivat suoraan hankkeen selvitystyön edistymisestä edustajistolle.

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan organisaation uudistamisesta / Preliminary debate on organizational reform (Kangas)

Ylioppilaskunta valmistelee tulevaa strategiaansa ja taloudensopeuttamissuunnitelmaa. Tulevat taloudelliset säästötoimet saattavat edellyttää myös rakenteellisia muutoksia. Nuori ylioppilaskunta, strategiatyö ja taloudensopeuttaminen avaavat tilaisuuden tarkastella ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa ja hallintorakennetta kattavasti uudelta pohjalta.

Hallitus päätti esittää, että edustajisto kävisi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan organisaation uudistamisesta. Uudistuksen tarkoituksena on kartoittaa ylioppilaskunnan organisaation kehittymisen tietä strategian ohella.

  • No labels