Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edustajiston iltakoulu 8/2012 – Preparatory meeting of the Council 8/2012

Luentosali A301, Aalto BIZ main building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Maanantai 27.8.2012 klo 17.15

Lecture hall A301, Aalto BIZ main building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Monday 27 Aug 2012 at 17.15

Iltakoulun aihepiirit / Topics of the preparatory meeting

Toisen kvartaalin talouskatsaus / Financial update of the 2nd quarter (Väätäinen)

Talousjohtaja Väätäinen esittelee toisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Financial Director Väätäinen presents key figures for the 2nd quarter of the year.

Ympäristölinjapaperi / Environmental policy paper (af Hällström)

AYY:n ympäristöryhmä on alkuvuoden aikana kehittänyt ylioppilaskunnalle ympäristölinjaa. Prosessissa on otettu huomioon kestävä kehitys sekä etsitty pitkän aikavälin tavoitteita ylioppilaskunnan ympäristölinjoille. Ympäristöryhmän linjaluonnos viedään edustajistoon lähetekeskusteluun. Paperin luonnokseen voi perehtyä ja sitä voi kommentoida osoitteessa: https://docs.google.com/document/d/1WJj8UpGDxH1GrMaQNciQvIMquICKklbw-8uCFloC8wI/edit

The environmental group of AYY has been developing an environmental policy for the student union. During the process sustainable development has been taken into account. The goal of the process has been to fins a long-term goals for AYY's environmental policies. The policy draft is taken to the Council for a preliminary debate. The draft of the paper is unfortunately only available in Finnish. Nevertheless it can be found at https://docs.google.com/document/d/1WJj8UpGDxH1GrMaQNciQvIMquICKklbw-8uCFloC8wI/edit.

AYY:n medioiden tulevaisuus / Future of AYY media (Nortia)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on kaksi mediaa. Aino-niminen ylioppilaslehti perustettiin syksyllä 2009 jo ennen ylioppilaskunnan varsinaisen toimikauden alkua. Lehden vierelle perustettiin audiovisuaalinen kanava Aate keväällä 2011, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalta perintönä siirtyneen Otaniemi Underground Broadcasting Systemin (OUBS) lakkauttamisen jälkeen. Vuoden 2012 keväällä silloinen Ainon toimitus siirtyi kokonaisuudessaan uusiin tehtäviin, jolloin käynnistettiin medioiden tulevaisuuden suunnitteluprosessi alkuvuonna aloitetun taloudensopeuttamissuunnittelun luoman budjetin leikkauspaineen johdosta. Viestintäsektori valmisteli yhdessä pääsektorin kanssa loppukevään ja loppukesän aikana ratkaisuja medioiden tulevaisuudelle.

Hallitus päätti kokouksessaa 24.8. esittää edustajistolle, että se mediakysymyksen ratkaisemiseksi päättäisi seuraavaa:

Edustajisto päätti lakkauttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilasmedioiden kustantamisen 1.3.2013 mennessä ja perustaa ylioppilaskunnan kulttuurisektorille kulttuuriareenan aaltoyhteisön kohtaamispaikaksi. Kulttuuriareenasta vastaamaan palkataan kulttuurisektorille tuottaja, jonka tehtävänä on kehittää kulttuuriareenan toimintaa, palveluita ja tiloja. Medioiden lakkauttamiseen tarvittavat toimenpiteet suoritetaan kevään 2013 aikana.

Aalto University Student Union has two media. Student magazine called Aino founded in the fall of 2009, even before the Student Union was founded. The magazine was set up next to the audio-visual channel Aate in the spring of 2011, after the termination of the University of Technology Student Union legacy channel Otaniemi Underground Broadcasting System (OUBS). In the spring of 2012, the entirety of Aino's staff moved on to other challenges, which combined with current financial pressures launched the debate on the future of these media. Communications Sector, together with management and andminstration, has been preparing solutions for this issue during spring and summer of 2012.

The Board has, in its meeting of 24 August, decided to present to the Council that both media will receive no more funding as of March 1st 2013 and that a culture arena will be founded to the cultural sector instead. A producer will be hired whose responsibility it will be to develop activities, facilities and services in the culture arena. Procedures required for shutting down the media will be done during spring 2013.

Iltakoulun esityskalvot:

  • No labels