Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edustajiston iltakoulu 9/2012 – Preparatory meeting of the Council 9/2012

Otarannan kattosauna, Otaranta 8E, 02150 Espoo. Torstai 20.9.2012 klo 17.15

Otaranta rooftop meeting room, Otaranta 8E, 02150 Espoo. Thursday Sep 20th 2012 at 17.15

Iltakoulun aihepiirit / Topics of the preparatory meeting

Ehdokkaat SYL:n hallitukseen / Candidates for SYL Board (Salmi)

Perustulo ja toimeentulolinjapapaerin päivittäminen / Basic income and updating policy paper on student income (Penttinen)

Perustulo on tänä vuonna aiheena erittäin ajankohtainen, sillä on hyvin todennäköistä, että asiasta puhutaan ja siihen muodostetaan kanta Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa 24.-25.11. Tämän takia on hyvä luoda AYY:lle virallinen kanta asiaan ennen SYL:n lausuntokierroksen loppumista.

Koska aikataulu on tiukka, (SYL:n lausuntokierros päättyy 12.10.) tuodaan valmisteltu perustulokanta edustajiston syksyn toiseen kokoukseen 2.10. päätösasiana. Muutokset tehdään toimeentuloa käsittelevään linjapaperiin, jossa tällä hetkellä puhutaan vain ja ainoastaan opintolainasta.

Mahdollisuus keskustella asiasta laajemmin järjestetään myös tiistaina 18.9. klo 17.00 Finlandia-salissa osoitteessa Lämpömiehenkuja 2, Espoo.

Nykyinen linjapaperi toimeentulosta

Luonnos uudeksi toimeentulolinjapaperiksi

Perustulotyöpajan antia 1.9.2012

Taustamuistio

Basic income is particularly hot topic this year because it is likely that SYL (The National Union of University Students in Finland) will try to form an opinion about it. So it would be great if AYY had an official opinion about the subject so we will be able to affects SYL’s opinion about it.

Schedule is pretty strict: opinion should be official in the second meeting of the council in 2.10. Therefore we’ll arrange a discussion panel on Tue 18.9. at 17.00 in Lämpömiehenkuja 2. Panel and discussion will be held in Finnish.

Current policy paper

Asumisen linjapaperi / Policy paper on housing (Ikonen)

Material for Preparatory meeting

Asumisen linjapaperia pohjustetaan iltakoulussa keskustelulla AYY:n asumisen arvoista. Linjapaperin tarkoituksena on pureutua siihen, miksi AYY harjoittaa asumistoimintaa (oletuksena tässä kohtaa kun kuitenkin on, että asuntoja meillä on), mutta tähän kysymykseen vastaaminen on mahdotonta ilman muunlaista käsitystä asumistoiminnan arvopohjasta, kuin AYY:n arvopaperissa mainitut yleiset arvot. Tarkoituksena olisi, että iltakoulussa saadaan pohjustettua arvokeskustelua kommenttikierrosta varten.

The Housing Policy discussion in the preliminary meeting will be centered around the AYY's values for housing. This is because answering the question "Why does AYY have apartments?" requires knowing the values. The discussion about values will continue on a round of comments after the preliminary meeting.

  • No labels