Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pöytäkirja

Johtoryhmä

Pöytäkirja 1/2009

Kokousaika 7.10.2009 kello 15.00

Kokouspaikka TKY kokoushuone

Läsnä:

  • Henri Lönn (puheenjohtaja)
  • Petri Cozma
  • Nina Källström
  • Nina Vilja
  • Sarianne Karikko (asiantuntijajäsen)
  • Jarmo Mäkelä (sihteeri)

Poissa:

  • Juuso Laatikainen (asiantuntijajäsen)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 7.10.2009 kello 16.25.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (liite 3)

Päätös Hyväksyttiin asialista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

4.1 Edustajistoviikonloppu 3.–4.10. oli antoisa ja hauska

5. Johtoryhmän järjestäytyminen

Päätös Johtoryhmä päätti valita Petri Cozman johtoryhmän varapuheenjohtajaksi. Lisäksi johtoryhmä päätti, ettei sen jäsenille määrätä sektorikohtaisia vastuualueita vaan vastuita jaetaan tarpeen mukaan asiakohtaisesti.

6. Johtoryhmän kokouskäytännöt (liite 6)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto ei ole kiireisen kokousaikataulunsa puitteissa ehtinyt vielä hyväksyä hallituksen työjärjestystä. Johtoryhmän kokouskäytäntöjä on kuitenkin syytä yleisistä määräyksistä tarkentaa poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Johtoryhmän sihteeri on valmistellut asiaa (liite 6).

Päätös Johtoryhmä päätti hyväksyä itselleen liitteen 6 mukaiset kokouskäytännöt. Lisäksi johtoryhmä päätti, että kokouspöytäkirjat tarkastetaan kootusti sähköpostitse.

7. Talousjohtajarekrytointi

Johtoryhmän puheenjohtaja tapasi taloustoimikunnan valintatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lounasmaan 30.9. ja tapaamisen lopputulemana johtoryhmän puheenjohtaja tapasi yhdessä Cozman kanssa TKY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäen ja KY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tapani Väljän. Kokouksessa keskusteltiin perusteellisesti talousjohtajan rekrytointiprosessista ja alustavista kriteereistä.

Tapaamisen jälkeen rekrytointiprosessista lähetettiin tarjouspyynnöt neljälle eri suorahaku- ja henkilöarviointitoimistolle. Tarjouksista keskustellaan johtoryhmän ja KY:n sekä TKY:n taloustoimikunnan puheenjohtajien kesken tiistaina 13.10.

Päätös Johtoryhmä päätti konsultoida KY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tapani Väljää ja TKY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäkeä talousjohtajan valinnassa käytettävän suorahaku- ja henkilöarviointitoimiston osalta ja esittää konsultoinnin perusteella yhtä toimistoa edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Johtoryhmä päätti myös esittää edustajistolle taloustoimikunnan valintatyöryhmän edustajistolle kokouksessa 3/2009 esittämän talousjohtajan valintatavan hyväksymistä soveltuvin osin.

8. AYYE:n toimitilapäätöksen valmistelu

Yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat selvittäneet, mihin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimisto olisi mahdollista sijoittaa. Johtoryhmä on saanut käyttöönsä ylioppilaskuntien selvitysmateriaalin, jonka pohjalta asiaa tullaan esittelemään edustajiston iltakoulussa 8.10.2009.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle, että se päättäisi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimiston sijainnin kokouksessaan 4/2009 15.10.2009.

9. AYY:n tunnusten valmistelu

AYY:n tunnusten valmistelusta on keskusteltu aktiivisesti muun muassa edustajiston sähköpostilistalla. Tunnusten valmistelun on todettu herättäneen suuria tunteita, joten asiaan tulee suhtautua asianmukaisesti, eikä tunnusten valmistelussa tule toimia hätiköidysti.

Johtoryhmä on konsultoinut asiassa TKY:n arkistonhoitaja Tiina Metsoa, joka on esitellyt johtoryhmälle perusteellisesti erityyppisiä tunnuksia ja niiden historiallisia vaiheita.

Johtoryhmä toimittaa edustajistolle viikon 42 (12.–18.10.) alussa perustellun esityksen tunnustyöprojektin eri vaiheista ja tavoitteista.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle ylioppilaskunnan tunnustyöprojektin käynnistämistä kokouksessa 4/2009 15.10.2009.

10. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja tarjoaa kuohuviiniä kokouksen jälkeen onnistuneen järjestäytymisen kunniaksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.10.2009 kello 16.32.

Liiteluettelo

  • Liite 3 Asialista
  • Liite 6 Johtoryhmän kokouskäytännöt syksyllä 2009

Asialista

Asialista 1/2009

Kokousaika 7.10.2009 kello 15.00

Kokouspaikka TKY kokoushuone

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5. Ilmoitusasiat

6. Johtoryhmän järjestäytyminen

7. Johtoryhmän kokouskäytännöt

8. Talousjohtajarekrytointi

9. AYYE:n toimitilapäätöksen valmistelu

10. AYY:n tunnusten valmistelu

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

  • No labels