Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pöytäkirja

Johtoryhmä

Pöytäkirja 2/2009

Kokousaika 21.10.2009 kello 12.00

Kokouspaikka KY-talo

Läsnä:

  • Henri Lönn (puheenjohtaja)
  • Petri Cozma
  • Nina Källström
  • Nina Vilja
  • Sarianne Karikko (asiantuntijajäsen)
  • Jarmo Mäkelä (sihteeri)

Poissa:

  • Juuso Laatikainen (asiantuntijajäsen)

12. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 21.10.2009 kello 13.15.

13. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (liite 14)

Päätös Hyväksyttiin asialista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin. Lisättiin kohdaksi 19: "Päivämäärärajaukset ehdolle asettumiseen hallituksen jäseneksi", kohdaksi 20: "Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintatapa" ja kohdaksi 21: "AYY:n keskustoimiston tilatyöryhmän perustaminen".

15. Ilmoitusasiat

15.1 Avoin ilmoittautuminen AYY:n vuoden 2010 hallituksen muodostajaksi ja jäseneksi on alkanut.

16. Edustajiston työjärjestyksen oikolukukorjaukset (liite 16)

Kokouksessaan 3/2009 28.9.2009 "AYYE valtuutti johtoryhmän tekemään edustajiston työjärjestykseen tarvittavat tekniset muutokset kieliasun ja pykäläviittausten osalta". Johtoryhmä on toiminut tämän valtuutuksen mukaisesti ja pyytänyt TKY:n tiedottajaa oikolukemaan työjärjestyksen. Oikoluvussa havaittiin virheitä pykälissä 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19 ja 22.

Päätös Johtoryhmä päätti hyväksyä työjärjestyksen liitteen 16 mukaisena ja lähettää asian tiedoksi edustajistolle.

17. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan

YTHS on lähestynyt yhdistyviä ylioppilaskuntia pyynnöillä nimetä edustajansa YTHS:n valtuuskuntaan toimikaudelle 1.1.2010-31.12.2011. YTHS:n sääntöjen mukaisesti valtuuskunnassa on edustaja KY:ltä, TOKYOlta ja TKY:ltä, mutta yhdistyessään AYY:ksi, on näistä paikoista AYY:lla käytössään yksi.

YTHS on ilmoittanut lähettäneensä nimeämispyynnön myös AYY:lla, mutta posti ei ole tavoittanut johtoryhmää. YTHS on pyytänyt edustajan nimeämistä 30.10.2009 mennessä patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävää ilmoitusta varten.

Päätös Johtoryhmä päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen, jotta asiaa ehditään perusteellisemmin selvittää.

18. Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 50-vuotisjuhlavuoden juhlallisuuksiin (liite 18)

Päätös Johtoryhmä päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 50-vuotisjuhlavuoden juhlallisuuksiin kaksi AYY:n vuoden 2010 hallituksen jäsentä.

19. Päivämäärärajaukset ehdolle asettumiseen hallituksen jäseneksi

Johtoryhmä on muistuttanut julkisesti ehdolle asettumisesta AYY:n vuoden 2010 hallitukseen. Johtoryhmä on esittänyt suosituksenaan, että ehdolle asettuminen hallituksen jäseneksi päättyisi 19.11. kello 12.00.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle, että tämä asettaisi ehdolle asettumisen takarajaksi, vuoden 2010 hallituksen jäseneksi 19.11. kello 12.00.

20. Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintatapa (liite 20)

Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat nimeää Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.
Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintatapaa ovat suunnitelleet yhteistyössä KY:n, TOKYOn ja TKY:n koulutuspoliittiset sektorit, jotka esittävät liitteen 20 mukaista valintaprosessia.

Päätös Johtoryhmä päätti hyväksyä Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintatavan liitteen 20 mukaisena.

21. AYY:n keskustoimiston tilatyöryhmän perustaminen

AYYE päätti kokouksessaan 4/2009 ylioppilaskunnan keskustoimiston sijainniksi Lämpömiehenkuja 2:n.

Päätös Johtoryhmä päätti perustaa tilatyöryhmän toimikaudeksi 21.10.-31.12.2009 valmistelemaan AYY:n keskustoimiston tilojen käyttöönottoa Lämpömiehenkuja 2:sta. Tilatyöryhmän puheenjohtajana toimii TKY:n kiinteistöpäällikkö Esa Markkanen ja muina jäseninä KY:n pääsihteeri Jenni Laakso, TKY:n pääsihteeri Teemu Halme sekä kaksi vakituisen henkilökunnan edustajaa KY:sta ja kaksi vakituisen henkilökunnan edustajaa TKY:sta.

22. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei noussut esille.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.10.2009 kello 13.21.

Henri Lönn, puheenjohtaja

Jarmo Mäkelä, sihteeri

Liiteluettelo

Asialista

Johtoryhmä

Asialista 2/2009

Kokousaika 21.10.2009 kello 12.00

Kokouspaikka TKY kokoushuone

12. Kokouksen avaaminen

13. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

15. Ilmoitusasiat

16. Edustajiston työjärjestyksen oikolukukorjaukset

17. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan

18. Kutsu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 50-vuotisjuhlavuoden juhlallisuuksiin

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen

  • No labels