Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pöytäkirja

Johtoryhmä

Pöytäkirja 3/2009

Kokousaika 28.10.2009 kello 15.00

Kokouspaikka Lämpömiehenkuja 2

Läsnä:

  • Henri Lönn (puheenjohtaja)
  • Petri Cozma
  • Nina Källström
  • Nina Vilja
  • Jarmo Mäkelä (sihteeri)

Poissa:

  • Sarianne Karikko (asiantuntijajäsen)
  • Juuso Laatikainen (asiantuntijajäsen)

24. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.10.2009 kello 15.51.

25. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

26. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (liite 26)

Päätös Hyväksyttiin asialista (liite 26) kokouksen työjärjestykseksi.

27. Ilmoitusasiat

27.1 Pääsihteerin rekrytointi on auki ja päättyy 29.10. kello 16.00

27.2 Talousjohtajan rekrytointi on auki ja päättyy 6.11.

28. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan (pöydältä)

YTHS on lähestynyt yhdistyviä ylioppilaskuntia pyynnöillä nimetä edustajansa YTHS:n valtuuskuntaan toimikaudelle 1.1.2010-31.12.2011. YTHS:n sääntöjen mukaisesti valtuuskunnassa on edustaja KY:ltä, TOKYOlta ja TKY:ltä, mutta yhdistyessään AYY:ksi, on näistä paikoista AYY:lla käytössään yksi.

YTHS on ilmoittanut lähettäneensä nimeämispyynnön myös AYY:lla, mutta posti ei ole tavoittanut johtoryhmää. YTHS on pyytänyt edustajan nimeämistä 30.10.2009 mennessä patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävää ilmoitusta varten.

Johtoryhmä päätti kokouksessaan 2/2009 21.10.2009 siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Tämän jälkeen KY:n hallitus ja TKY:n hallitus ovat esittäneet johtoryhmälle, että tämä nimeäisi AYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan TKY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenahon.

Päätös Johtoryhmä päätti nimetä AYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan Liisa Lähteenahon.

29. Pääsihteerin palkan määrittäminen

Päätös Johtoryhmä päätti pääsihteerin valintatyöryhmän esityksestä pääsihteerin palkka- ja työsuhde-etujen raamien lähtökohdat ja neuvotteluperiaatteet liitteen 29 mukaisesti. Sovittava palkka määräytyy työn vaativuuden ja valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Liite on salainen lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 24 kohdan 18 nojalla.

30. Hallinto-ohjesääntö (liite 30)

Hallinto-ohjesääntö määrittää yleisellä tasolla ylioppilaskunnan aatteellista toimintaa ja sen henkilöstön asemaa, hallintoa ja pääsihteerin tehtäviä. Hallinto-ohjesäännöstä määrätään ylioppilaskunnan säännöissä.

Hallinto-ohjesääntöluonnos lähetettiin edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun yhteydessä. Luonnos esitellään edustajiston iltakoulussa 28.10.2009.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 30 mukaista hallinto-ohjesääntöä hyväksyttäväksi. Liite 30 on lähetetty edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun ja esityslistan liitteenä 27.10.2009.

31. Hallituksen työjärjestys (liite 31)

Hallituksen työjärjestysluonnos on jaettu edustajistolle jo keväällä 2009 "sääntöpaketin" mukana. Luonnos esitellään edustajiston iltakoulussa 28.10.2009.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 31 mukaista hallituksen työjärjestystä hyväksyttäväksi. Liite 31 on lähetetty edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun ja esityslistan liitteenä 27.10.2009.

32. Yhdistysohjesääntö (liite 32)

Yhdistysohjesääntöluonnos on ollut johtoryhmällä keskustelussa aiemmin ja luonnoksessa havaittiin päivitystarpeita. Luonnos on ollut esillä edustajiston kokouksen 5/2009 kokousmateriaalina osoitteessa http://edustajisto.ayy.fi.

Päätös Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 32 mukaista yhdistysohjesääntöä hyväksyttäväksi.

33. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei noussut esille.

34. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 28.10.2009 kello 15.55.

Henri Lönn, puheenjohtaja

Jarmo Mäkelä, sihteeri

Liiteluettelo

Asialista

Johtoryhmä

Asialista 3/2009

Kokousaika: 28.10.2009 kello 15.00

Kokouspaikka: Lämpömiehenkuja 2

24. Kokouksen avaaminen

25. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

27. Ilmoitusasiat

28. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan (pöydältä)

29. Pääsihteerin palkan määrittäminen

30. Hallinto-ohjesääntö

31. Hallituksen työjärjestys

32. Yhdistysohjesääntö

33. Muut esille tulevat asiat

34. Kokouksen päättäminen

Henri Lönn, puheenjohtaja

Jarmo Mäkelä, sihteeri
cover letter

  • No labels