Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wikin rakenteesta

Kuhunkin kokoukseen liittyvät materiaalit, kuten esityslistat, taustamateriaalit ja kalvoesitykset löytyvät kunkin kokouksen omalta sivulta otsikon Kokoukset / Möten / Meetings alta.

Osioon Pöytäkirjat / Protokoll / Minutes tuodaan kopiot tarkastetuista pöytäkirjoista ja kokousten päätösluettelot. Liitteitä pääsee useissa tapauksissa tarkastelemaan kokouksen materiaalisivulta (Kokoukset / Möten / Meetings) tai pääsihteeriltä pyytämällä.

Kannattaa lisäksi huomata, että wikissä on nähtävillä myös hallituksen pöytäkirjat ja ajantasainen säännöstö.

Ohjeiden alasivuja

Sivulta Koulutusmateriaali / Training material löydät pidettyjen koulutusten materiaalit.

Pikaopas-sivulla on linkit vuonna 2012 laadittuihin edustajiston jäsenen ja varajäsenen pikaoppaisiin.

Lomakkeet muutosehdotuksia ja poissaoloista ilmoittamista varten löydät sivulta Toimintaohjeet.

  • No labels