Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hallinto-oikeuden päätökset

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 20.8.2010

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.5.2011

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ja purkuhakemus

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.10.2009

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 31.12.2009

Korkeimman hallinto-oikeuden purkuhakemus 31.12.2010

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.6.2012

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.6.2012

Käräjäoikeuden haastehakemus

Haastehakemus AYY vs KY-säätiö 11.01.2012

Muut päätökset ja dokumentit

Kansallisarkiston lausunto KY-ylioppilaskunnan arkiston asemasta 10.02.2010

Grant Thorntonin loppuraportti AYY__n tilaamaan erityistarkastukseen 18.6.2010

Tilintarkastuslautakunnan päätös GT__n loppuraportista 8.2.2012

Sovintoesitys syksy/2010

Suomen Asianajajaliiton päätös Seppo Kemppisen asemasta omaisuuskysymyksessä 15.12.2010

PRH_n kirje AYY_n selvityspyyntöön KY-säätiön perustamisesta 20.10.2011

AYY__n edustajiston vahvistamat esteellisyystulkinnat omaisuuskysymystä käsiteltäessä

  • No labels