Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asia: AYY:n SYL-delegaation kokous 1/2010

Aika: 27.10.2010 klo 17

Paikka: Lämpömiehenkuja 2, Otteluhuone

1. Tervetuloa

Janne Peltola kertoi perusasiat SYL:n liittokokouksesta.

2. Kokouksen avaus

2.1. Työjärjestyksen tulkitseminen

Delegaatio kävi läpi työjärjestyksen.

Todettiin, että puheenjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että delegaatio tekee päätöksiä ja sihteeri huolehtii delegaation fyysisestä toimintakyvystä. Voisi myös sanoa, että puheenjohtaja huolehtii delegaation henkisestä ja sihteeri fyysisestä läsnäolosta.

Todettiin myös, että koko lauantai-ilta kannattaa varata liittokokoukseen.

Todettiin, ettei AYY:lla ole tällä hetkellä ehdokasta SYL:n hallitukseen. Ehdotukset SYL:n hallitukseen tekee AYYH, mutta delegaatio päättää itse, ketä kannattaa. Tähän liittyen olisi suotavaa, että kun tietoa jaetaan kokouksen aikana niin myös omista äänestyspäätöksistä kerrotaan työjärjestyksen mukaisesti.

PÄÄTÖS. Delegaatio pitää vähän, mutta hyviä kokouksia.

3. Delegaation järjestäytyminen

3.1. Delegaation puheenjohtaja

PÄÄTÖS. Delegaatio valitsi puheenjohtajakseen Janne Peltolan.

3.2. Delegaation sihteeri

PÄÄTÖS. Delegaatio valitsi sihteerikseen Teemu Halmeen.

3.3. Työryhmäedustukset

PÄÄTÖS. Delegaatio päätti työryhmäedustuksista seuraavasti:

 • A Sosiaalipoliittiset asiat (tosu ja lipa)
  • Jenni Kuusivuori
  • Emma Böös
 • Elli Leppisaari
  • Matti Änkö
 • Taneli Hirvola
 • Hanna Hovi
 • B Koulutuspoliittiset asiat (tosu ja lipa)
 • Sini Jokinen
 • Antti Karkola
 • Natalie Segercrantz
 • Atte Harjanne
  • Marcus Nordström
  • Juuli Kuusivuori
 • Janne Peltola
  • Juha Isotalo
 • C Kansainväliset asiat (tosu)
 • Jarno Lappalainen
  • Hanna Sauli
  • David Helander
  • Lasse Granroth
 • D Työelämäasiat (lipa ja tosu)
 • Joonas Turunen
 • Saara Hyrkkö
  • Lassi Hämäläinen
  • Liisa Lähteenaho
 • E Hallinto- ja talousasiat (TA, KTS, sääntömuutokset, jäsenaloite)
  • Teemu Halme
 • Jussi Valtonen
  • Heini Lehtinen
 • Pipsa Penttinen
 • varsinaiset jäsenet

Sikäli kuin et löydä nimeäsi listasta, ilmoittele halukkuudestasi listalle. Erityisesti kv-työryhmä kaipaisi varsinaisia jäseniä...

3.4. Delegaation raportoijat

PÄÄTÖS. Raportoijat vastaavat koko liittokokouksen ajan omaan työryhmäänsä liittyvän tiedon keräämisestä. Kunkin delegaation jäsenen tulisi kertoa raportoijalle kaikki kuulemansa huhut, tiedot ja siltä väliltä olevat asiat, jotta raportoija pystyy delegaatiokokouksissa raportoimaan omasta alueestaan tarkasti ja tehokkaasti.

PÄÄTÖS. Delegaatio päätti, että ylioppilaskunnan työntekijät toimivat työryhmiensä raportoijina.

 • A: Jenni Kuusivuori
 • B: Juha Isotalo
 • C: Hanna Sauli
 • D: Liisa Lähteenaho
 • E: Teemu Halme

3.5. Haastatteluhuone

Todettiin, että liittokokouksessa on haastattelu- ja ryhmähuoneita. Haastatteluhuoneissa haastatellaan ehdokkaita perjantai-illalla, ryhmähuoneet ovat puolestaan ryhmän omia lepo- ja neuvottelupaikkoja.

Keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa AYY:n ja teekkarien+kylterien yhteinen ryhmähuone. Keskustelussa esitettiin näkökulmia sekä puolesta että vastaan:

Erilliset huoneet:

 • pienempi ja intiimimpi keskusteluympäristö
 • delegaation työskentelyn kannalta haastava
 • useampaan huoneeseen saadaan enemmän edustajia kuin yhteiseen -> enemmän vaikuttavuutta AYY:lle

Samat huoneet:

 • erillisille huoneille on paljon historiallista taustaa
 • teekkarit ja kylterit ovat perinteisesti löytäneet paljon yhteistä alaa
 • isompi joukko heikentää keskustelun laatua

PÄÄTÖS. Delegaatio päätti perustaa yhdessä TTYY:n (Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta) kanssa haastatteluhuoneen "Säätiöhuone" ja kutsua sinne myös TuKY:n ja SHS:n kylteriedustajat.

PÄÄTÖS. AYY:lla on oma ryhmähuone, ellei neuvotteluista muuta ilmene.

VASTUU. Teemu ottaa yhteyttä SYL:oon ja selvittää, miten paljon eri huonetiloja on tarjolla kokouksessa. Tästä selviää, löytyykö AYY:lle/säätiöille ja kyltereille erilliset ryhmähuoneet.

VASTUU. Janne ottaa yhteyttä TTYY:aan ja huolehtii haastatteluhuoneen asiat.

VASTUU. Juuli ottaa yhteyttä TuKY:n ja SHS:n toimijoihin ja selvittää halua yhteiseen ryhmähuoneeseen.

4. Substanssiasiat

4.1. Liittokokousasiakirjat

Todettiin, että liittokokousasiakirjat julkaistaan perjantaina.

VASTUU. Janne julkaisee liittokokousasiakirjat AYYE-wikissä.

5. Jatko

5.1. Seuraavat kokoukset

PÄÄTÖS. Pidetään vielä yksi iltakokous ennen liittokokousta.

VASTUU. Janne lähettää doodlen.

VASTUU. Janne selvittää, onko tänä vuonna tulossa Pre-SYL

Todettiin seuraavat tapahtumat:

 • delegaation koulutus pe 5.11. klo 13- (AIKA SAATTAA MYÖHÄSTYÄ TUNNILLA, tieto perjantaina)
  • johdatus liittokokouksen substanssikysymyksiin
  • ylioppilasliikkeen (valta)rakenne
  • miten liittokokous toimii?
  • materiaalien jakaminen
  • paikka Lämpömiehenkuja 2
 • delegaation kokous (doodle)
  • ehdokkaat
  • liittokokousasiat (alustavat kannat)
  • suhtautuminen maailmanluokan kysymyksiin
  • ryhmähuone
  • paikka Lämpömiehenkuja 2
 • AYYE 8/10 10.11. klo 17-
  • työjärjestyksen mukainen lähetekeskustelu delegaatiolle liittokokousmateriaalien pohjalta
  • paikka Dipoli
 • SYL-ehdokkaiden pk-seudun paneeli 16.11. klo 18-20
  • ehdokkaita myös pk-seudun ulkopuolelta
  • paikka SHS:n Casa, Hietaniemenkatu 7 A
 • EHKÄ: Pre-SYL 18.11. klo 15- Otaniemessä
  • paikalla teekkari- ja kylteriylioppilaskunnat (ArsYO?)
  • yleiset asiat
  • keskustelua asioista
  • ehdokkaiden haastatteluita

6. Lopetus

Todettiin, että AYYE-wikissä (edustajisto.ayy.fi) on SYL-valmistautumissivu, jonne kaivetaan erilaisia materiaaleja (esim. vanhoja liittokokousmateriaaleja tai linjapapereita) pyynnöstä.

VASTUU. Janne kirjoittaa muistion, lähettää sen listalle ja julkaisee AYYE-wikissä.

 • No labels