Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokousteknistä sanastoa eri kielillä

AYY:n edustajiston kokoussanastoa

Sana

Ord

Word

Selitys

Förklaring

Explanation

Arkkari

?

?

Arkkitehtuurin opiskelija.

 

Edari

?

?

Edustajisto, ylioppilaskunnan vaaleilla valittu ylin päättävä elin.

 

Erityisasemayhdistys

?

?

Killat, KY ry, TOKYO ry, Probba ry ja Aallonhuiput ry

 

Estynyt

?

?

Henkilö joka esim. matkan vuoksi ei pääse edustajiston kokoukseen paikalle.

 

Esteellinen

?

?

Henkilö, joka ei saa osallistua asian käsittelyyn.

 

Fuksi, Phuksi, Mursu

?

?

Eri tieteenalojen nimityksiä ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

 

Hallituksen muodostaja

Styrelsebildare

the Person charged with forming the Board

.

 

ISO, ISOhenkilö

Storasyskon

?

Teekkareiden käyttämä nimitys opiskelijatutoreille.

 

Kokoustauko

Mötespaus

Recess

Kokoustauko on puheenjohtajan julistama tauko, jonka aikana ei käytetä puheenvuoroja tai poistuta kokoussalista.

 

Koulutuspolitiikka, Kopo

?

?

.

 

Kylteri

?

?

Kauppatieteiden opiskelija.

 

Poissa

?

?

Edustajiston jäsen, joka jää ilmoittamatta pois kokouksesta.

 

Ponsi

?

?

.

 

Sektori

?

?

Ylioppilaskunnan toiminnan osa-alue, esim. kopo.

 

Sosiaalipolitiikka, Sopo

?

?

.

 

Taikkilainen

?

?

Taideteollisen korkeakoulun opiskelija.

 

Teekkari

?

?

Tekniikan opiskelija.

 

Tuta

?

?

Tuotantotalous.

 

UO

?

?

Uudet opiskelijat.

 

 

 

 

 

 

  • No labels