Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Estyneisyysilmoitus / Anmälan om förhinder / Notice of incapacity

Ilmoita osoitteesta https://lomake.ayy.fi/hallinto/este/ löytyvällä lomakkeella, mikäli olet estynyt osallistumaan edustajiston toimintaan tai valmistunut. Voit käyttää samaa lomaketta myös, jos haluat peruuttaa aiemman ilmoituksesi estyneisyydestäsi. Estyneisyysilmoitus tehdään aina määräajaksi. Lisätietoa poissaoloista ja estyneisyyksistä saat mm. Edustajiston työjärjestyksestä.

När en delegationsmedlem på grund av förhinder inte kan sköt a sitt uppdrag ska han eller hon ge studentkårens generalsekreterare en anmälan om förhinder senast dagen innan mötet (https://lomake.ayy.fi/hallinto/este/). Anmälan görs alltid för en viss tid.

When a member of the Representative Council is not capable to attend to one's duty, the member shall submit a notice of incapacity to the Student Union's secretary general no later than the day before the meeting with the form in https://lomake.ayy.fi/hallinto/este/. The notice of incapacity shall always be made for a fixed period. More information in the rules of procedure of the Representative Council.

Muutosesitys / Ändringsförslag / Amendment

Kokousta ennen tai sen aikana voit tehdä muutosesityksiä osoitteesta https://lomake.ayy.fi/hallinto/muutosehdotuslomake/ löytyvällä lomakkeella.

Du kan göra ändringsförslag före eller under möte med blankett i https://lomake.ayy.fi/hallinto/muutosehdotuslomake/.

You can make amendments before or during the meeting with the form in https://lomake.ayy.fi/hallinto/muutosehdotuslomake/.

Ponsiesitys / Klämförslag / Proposed resolution

Kokousta ennen tai sen aikana voit tehdä ponsiesityksen soitteessa https://lomake.ayy.fi/hallinto/ponsiehdotuslomake/ löytyvällä lomakkeella. Hallitukselle tai taloustoimikunnalle osoitettu ponsi käsitellään aina esityslistan kohdassa ”muut esille tulevat asiat”. Kannatetusta ponnesta on aina äänestettävä.

Man kan göra en kläm före eller under möte i https://lomake.ayy.fi/hallinto/ponsiehdotuslomake/En kläm som är riktad till styrelsen eller ekonomiutskottet behandlas alltid under punkten ”övriga ärenden” på föredragningslistan. En kläm som fått understöd blir alltid föremål för omröstning.

You can propose a resolution before or during the meeting in https://lomake.ayy.fi/hallinto/ponsiehdotuslomake/A resolution addressed to the board or the financial committee shall always be discussed in the agenda section ”other emerging issues”.  A favoured resolution shall always be put to the vote.

  • No labels