Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5/2017Hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja
6/2017Hallituksen kokouksen 6/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus askartelupajan ylläpidosta
 Liite 9a1 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9a2 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9b Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9c Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
  
7/2017Hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja