Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

= Aikataulu =

Panel

Haku aukeaa*2.11.
Haku päättyy*20.11.

  • Kopo-sektorit valmistelevat päätösesityksen
  • Enin osa halopedeista (pl. hallituksen valitsemat) valitaan kokouksessa AYYE 9 2009

Hakulomakkeet

Kullakin ylioppilaskunnalla on oma school-kohtainen hakulomakkeensa, joiden lisäksi on Aalto-tason halopedien hakulomake.

Hakuteksti