Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Edustajisto | Delegationen | the Representative Council

Vuoden 2012 kokoukset | Mötena för år 2012 | Meetings of year 2012

Koulutustilaisuudet | Föreläsningar | Training sessions

Koulutusmateriaalit Training session presentations

Syksyn 2012 kokoukset | Mötena för hösten 2012 | Meetings of the fall 2012

Kevään 2012 kokoukset | Mötena för våret 2012 | Meetings of the spring 2012

Muu materiaali | Övriga material | Other materials

Hallitus | Styrelsen | the Board

  • Hallitus Styrelsen the Board
    • Sivulla on kaikki tarkastetut hallituksen pöytäkirjat. Jatkossa ne julkaistaan ensisijaisesti tämän linkin takana.

Säännöstö

Hallinnolliset säännöt

Asumiseen liittyvät ohjesäännöt

Järjestöihin liittyvät ohjesäännöt

Tunnuksiin liittyvät ohjesäännöt

Stipendiohjesääntö

Ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat dokumentit

Toimintasuunnitelma ja hallitusohjelma

Vaikuttaminen yliopistoon ja yhteiskuntaan

Monikielisyys ja kansainvälisyys

Ylioppilaskunnan mediat

Talous ja omistukset

Strategia

Muu materiaali