Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SääntöKuvaus
Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö / Förvaltningsreglemente för bostadshus / Administrative regulation for halls of residenceTätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä.
Asumisen ohjesääntö / Reglemente för boende / Housing RegulationTätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä sen ohella, mitä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa 481/1995 (jäljempänä AHVL) on säädetty.

Asumisen ohjesääntö sisältää myös tarkat pisteytysohjeet asuntojonoihin saatavista jonotuspisteistä.
Asuntotoimikunta / Bostadskommittén / Housing CommitteeTietoa asuntotoimikunnasta, ohjeet hakemuksen tekemisestä asuntotoimikunnalle ja asuntotoimikunnan jäsenet
Hakemusten pisteytys / Poängsättningsreglerna för ansökningar / Scoring of ApplicationsTarkat pisteytysohjeet asuntojonoihin saatavista jonotuspisteistä
Asumisoikeus / Bostadsrätt / Right of residenceTarkempi esitys siitä, keillä on oikeus asua AYY:n omistamissa asunnoissa.
AYY:n asuntojen yleiset järjestyssäännöt / Ordningsregler i AUS bostäder / Regulations for AYY's apartmentsYleiset järjestyssäännöt AYY:n asunnoissa asuville vuokralaisille
Teekkarikylän järjestyssäännöt / Förordningar i Teknologbyn / Rules and Regulations of the Teekkari VillageKoskevat kaikkia AYY:n asunnoissa Otaniemen Teekkarikylässä asuvia.

...