Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SääntöKuvaus
Nauhaohjesääntö / Reglemente för kårband / Ribbon regulation

Nauhaohjesäännössä määrätään ylioppilaskunnan nauhan käytöstä

Lippuohjesääntö / Flaggreglemente / Flag RegulationLippuohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan lippu.
Huomionosoitusohjesääntö / Uppvaktningsreglemente / Acknowledgement regulationHuomionosoitusohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan huomionosoitukset ja niiden jakamiseen liityvät asiat. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 5/2018 (22.3.2028).
Virkamerkkiohjesääntö / Anvisning om tjänstetecken  / Regulation for the insignia of the presiding officers and the boardVirkamerkkiohjesäännössä määritellään AYY:n puheenjohtajiston ja hallituksen virkamerkkien kantotapa

...