Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
SääntöKuvaus
Stipendiohjesääntö / Stipendiestadga / Scholarship regulationStipendiohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan jakamat stipendit ja niiden jakoperusteet