Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Piia Kuosmanen, hallituksen puheenjohtaja / ordförande / chairperson
 • Jori Jämsä, hallituksen varapuheenjohtaja / vice ordförande / vice chairperson
 • Tuukka Pykäläinen, viestintä ja järjestöt / kommunikation, föreningar / communication, associations
 • Jani Laamanen, asuminen / boende / housing
 • Perttu Karjalainen, koulutuspolitiikka, talous / högskolepolitik, ekonomi / academic affairs, economics
 • Ilmi Salminen, koulutuspolitiikka / högskolepolitik / academic affairs
 • Laura Euro, sosiaalipolitiikka / social politik / social affairs
 • Mariko Landström, kansainväliset asiat / internationella ärenden / international affairs
 • Henna Hietanen, kulttuuri ja vapaaehtoiset / kultur, frivilliga / culture, volunteers
 • Tuisku Suomala, yrityssuhteet / företagsrelationer / corporate relations