Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting  (päivitetty 911.12.2014) 2
Kokouskutsu3
Esityslista

5a

Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio (tiedossa yllätys / surprise coming up...)7
Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 20158a
Election of the audit firm for the year 20158b
Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön pykälien 18 ja 21 päivittäminen

11a

Uppdatering av paragraferna 18 och 21 i förvaltningsreglementet för bostadshus11b
Updating Sections 18 and 21 of the administrative regulation for the halls of residence11c
TTER:n sääntöuudistustyöryhmän loppuraportti12a
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: kokousmuistio 1/201412b
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: edarikoulutus 24.3.201412c
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: kokousmuistio 2/201412d
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: ehdotus TTER:n sääntömuutoksiksi12e
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: luonnos aikatauluksi12f
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: kokousmuistio 3/201412g
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: sääntömuutokset edustajistolle12h
TTER:n sääntöuudistustyöryhmä: PTK:n sääntömuutoslausunto12i
Esitys lisäasiaksi: Servinkuja 1 (TKY 9) kiinnityksen hakeminen ja panttikirjan luovuttaminen Senaatti-kiinteistöille 
Förslag för tilllägg till dagordningen: Servigränden 1 (TKY 9) ansökan om inteckning och överlämnande av pantbrev till Senatfastigheter 
Proposal for an additional matter to the agenda: Applying for the mortgage for Servinkuja 1 (TKY 9) and the assigning of the mortgage document to Senate Properties