Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hallituksen toistaispäätös jäsenmaksupalautuksistaAYY:n jäsen voi hakea jäsenmaksupalautusta tietyin päätöksessä kuvatuin ehdoin.
Tillsvidarebeslut av styrelsen om återbetalning av medlemsavgiftenAUS:s medlem kan lämna ansökan om återbetalning på vissa vilkor.

Member of AYY can apply for a membership fee refund on certain terms.