Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Noora Vänttinen         puheenjohtaja Vänttinen puheenjohtaja / ordförande / chair
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Suvi Vendelin
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen Hautamäki varapuheenjohtaja, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
Suvi Vendelin koulutuspolitiikka ja kehitysyhteistyö
Mikael Liimatainen kansainvälisyys
Lauri Seppäläinen sosiaalipolitiikka, kaupunki, WSC ja liikunta
Mikhael Koufos yrityssuhteet, työelämä ja alumnit
Emma Savela asuminen ja muut palvelut, kiinteistöt ja opiskelijakeskus
Hilja Korhonen yhteisö, vapaaehtoiset, tapahtumat ja uudet opiskelijat
Noora Tanska järjestöt, Neuvosto ja opiskelijakeskus
Julius Luukkanen taiteellinen toiminta, brändi, viestintä, arkisto ja museo