Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset / Aktuellt från kontoret / Latest news from the Central Office7
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n OLL kuulumiset8
Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2019 edustajistovaaleista9a
9b
Report of the Central Election Committee on the 2019 Representative Council Elections9c
Opiskelijamedian kuulumiset10
Opiskelijakeskuksen kuulumiset11
Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen12


...