Child pages
  • Dashboard Home

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section

Floatingpanel
BG#ee1b2a
Linkhttps://inside.ayy.fi/display/hallitus
TitleHallitus
Color#ffffff

Hallitus / Styrelse / Board

Pöytäkirjat

Hallitusohjelmat / Styrelseprogram / Board Proagrammes

Hallituksen työjärjestys

Strategia 2013-2017

Floatingpanel
BG#01b5f0
Linkhttps://inside.ayy.fi/display/SAAN
TitleSäännöstö
Color#ffffff

Hallinnolliset säännöt

Järjestöjen ohjesäännöt

Asumisen ohjesäännöt

Linjapaperit / Linjepapper / Policy papers

Tunnuksien ohjesäännöt

Stipendiohjesääntö

Floatingpanel
BG#8064a2
Linkhttps://inside.ayy.fi/display/ED/Ajankohtaistapages/viewpage.action?pageId=9470020
TitleEdustajisto

Ohjeita

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter / Contact info

Pöytäkirjat

Kokoukset / Möten / Meetings

Keskusvaalilautakunta 2015

Floatingpanel
BG#f78b65
Linkhttps://inside.ayy.fi/display/LEIK
TitleOmaisuuskiista

Materiaalipankki

Recently Updated
spaces@global -ds -VAN -VW -TMP
themesocial