Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
TiedostoKuvaus
Linjapaperi uusista opiskelijoista / Linjepapper om nya studerande / Policy paper for new students approvedTuoreena vitsa väännettävä - Linjapaperi uusista opiskelijoista
Linjapaperi toimeentulosta / Linjepapper om utkomst / Policy paper on students' subsistenceToimeentulolinjapaperi
Linjapaperi lukukausimaksukokeilusta / Linjepapper terminsavgiftsförsöket / Policy paper tuition fee trialLinjapaperi lukukausimaksukokeilusta
Linjapaperi Aallon kansainvälistymisestäLinjapaperi Aallon kansainvälistymisestä
 Linjapaperi Aalto yliopistosta / Linjepapper om aalto-universitetet /  Policy paper for Aalto-UniversityLinjapaperi Aalto-yliopistosta
Linjapaperi opiskelijavalinnasta / Linjepapper om studentantagning / Policy paper for student admissionLinjapaperi opiskelijavalinnasta
YmpäristölinjaYlioppilaskunnan ympäristölinja
AYY:n yrityssuhteiden eettinen linja / Ethics policy on AYY's corporate relationsAYY:n yrityssuhteiden eettinen linja
Linjapaperi AYY:n audiovisuaalisesta mediastaLinjapaperi AYY:n audiovisuaalisesta mediasta

Linjapaperi Ainosta / Policydokument för studenttidningen Aino / Policy paper of Student Magazine Aino

Linjapaperi AYY:n lehdestä
Kielistrategia / Language strategy / Språkstrategi
Kielistrategian toimeenpanosuunnitelma / Plan for trilingualismAYY:n kielistrategian toimeenpanosuunnitelma
Asumisen linjapaperi / Housing PolicyAsumisen linjapaperi
Kampuslinjapaperi / Linjepapper om campus / Policy paper for campusLinjapaperi määrittää AYY:n tavoitteita Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä. Linjapaperi on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa 10.9.2013.