Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


TiedostoKuvaus
Linjapaperi uusista opiskelijoista / Linjepapper Policydokument om nya studerande / Policy paper for new students approvedTuoreena vitsa väännettävä - Linjapaperi uusista opiskelijoista. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 7/2017 (18.10.2017)
Linjapaperi toimeentulosta / Linjepapper om utkomst / Policy paper on students' subsistenceToimeentulolinjapaperi
Linjapaperi lukuvuosimaksuista / Policydokument om terminsavgifterläsårsavgifter / Policy paper tuition feesLinjapaperi lukukausimaksuista. Hyväksytty edustajistossa 14.4.2016.edustajiston kokouksessa 7/2017 (18.10.2017)
Linjapaperi Aallon kansainvälistymisestä / Aalto-universitetets studentkårs policydokument om internationalisering vid Aalto-universitetet / Policy paper on the internationalisation of Aalto UniversityLinjapaperi Aallon kansainvälistymisestä
Linjapaperi Aalto yliopistosta / Linjepapper om aalto-universitetet /  Policy paper for Aalto-UniversityLinjapaperi Aalto-yliopistosta
Linjapaperi opiskelijavalinnasta / Linjepapper om studentantagning / Policy paper for student admissionLinjapaperi opiskelijavalinnasta
Ympäristölinja / Miljöriktlinje / Environmental policiesYlioppilaskunnan ympäristölinja
AYY:n yrityssuhteiden eettinen linja / Etiska riktlinjer för AUS företagsrelationer / Ethics policy on AYY's corporate relationsAYY:n yrityssuhteiden eettinen linja

Ainon ohjesääntö / Reglemente för Aino / Regulation on Aino

Ylioppilaslehti Ainon ohjesääntö. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 7/2017 (18.10.2017)
Kielistrategia / Language strategy / Språkstrategi
Kielistrategian toimeenpanosuunnitelma / Trespråkighetsplan / Plan for trilingualismAYY:n kielistrategian toimeenpanosuunnitelma
Asumisen linjapaperi / Policydokument för boende / Housing PolicyAsumisen linjapaperi
Kampuslinjapaperi / Linjepapper om campus / Policy paper for campusLinjapaperi määrittää AYY:n tavoitteita Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä. Linjapaperi on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa 10.9.2013.

...