Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SääntöKuvaus
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöt / Stadgar för Aalto-universitetes studentkår / Aalto University Student Union ConstitutionRehtorin 3.4.2019 vahvistamat säännöt
Edustajiston työjärjestys / Delegationens arbetsordning / Rules of procedure of the representative councilEdustajiston toimintaa koskeva ohjesääntö
Hallituksen työjärjestys /Styrelsens arbetsordning / Rules of procedure of the boardHallituksen toimintaa koskeva ohjesääntö
Hallinto-ja talousohjesääntö / Förvaltnings- och ekonomireglemente / Administrative and economic regulation
Hallopedohjesääntö / Hallopedreglemente/

Regulation on student representatives in administration

Hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa säätelevä ohjesääntö
Vaalijärjestys / Valordning / Election rulesVaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa. Päivitetty edustajiston kokouksessa 15.12.2016, 13/2016.
AYY:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2017-2018 /

AUS principer och mål för kommunikationen 2017-2018 /

The objectives and principles of the communications of AYY 2017-2018
Viestinnän tavoitteet ja periaatteet -paperin tarkoituksena on osoittaa ne viestinnälliset seikat, jotka tulisi ottaa huomioon AYY:n strategioita jalkauttaessa.

Brändistrategia / Varumärkestrategin / Brand Strategy

Brändivisio / Varumärkevisionen / Brand Vision

Brändistrategia kertoo millaisen arvolupauksen AYY antaa ja miltä AYY:n toiminnan pitää tuntua ja näyttää. Brändistrategia sijoittuu AYY:n toimintojen sekä muiden strategisten papereiden väliin.

Edustajiston kokouksessa 6/2017 (21.6.2017) hyväksytty brändistrategia.
Polyteekkarimuseon ohjesääntö / Polytekarmuseets reglemente / Regulations for the Polytechnical Students' Museum Edustajiston kokouksessa 1/2015 (12.2.2015) hyväksytty polyteekkarimuseon ohjesääntö
Kunniavaltuuskunnan ohjesääntö / Reglemente Hedersrådet / Regulation Honorary CouncilEdustajiston kokouksessa 3/2015 (15.4.2015) hyväksytty kunniavaltuuskunnan ohjesääntö

Kiinteistöstrategia 2017-2021(-2026): AYY:n asunnot opiskelijan kotina /

Fastighetsstrategi 2017-2021 (-2026): AUS bostäder - studenternas hem /

Property strategy 2017-2021(-2026): The flats of AYY as the home of a student

Edustajiston kokouksessa 11/2016 hyväksymä kiinteistöstrategia.


Tulkinnat säännöistä

Sääntötulkinta AYY:ssä siviilipalvelustaan suorittavien esteellisyydestä toimita edustajistossa ja hallituksessaEdustajiston puheenjohtajan tulkinta AYY:n sääntöjen 7. pykälästä
Sääntötulkinta ylioppilaskunnan sääntöjen 37§:ssä mainitusta todistetusta varattomuudestaEdustajiston puheenjohtajan tulkinta AYY:n sääntöjen 37. pykälästä
  • No labels