Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SääntöKuvaus
Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö / Förvaltningsreglemente för bostadshus / Administrative regulation for halls of residenceTätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä.
Asumisen ohjesääntö / Reglemente för boende / Housing RegulationTätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä sen ohella, mitä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa 481/1995 (jäljempänä AHVL) on säädetty.

Asumisen ohjesääntö sisältää myös tarkat pisteytysohjeet asuntojonoihin saatavista jonotuspisteistä.
Asuntotoimikunta / Bostadskommittén / Housing CommitteeTietoa asuntotoimikunnasta, ohjeet hakemuksen tekemisestä asuntotoimikunnalle ja asuntotoimikunnan jäsenet
Asumisoikeus / Bostadsrätt / EligibilityTarkempi esitys siitä, keillä on oikeus asua AYY:n omistamissa asunnoissa.
AYY:n asuntojen yleiset järjestyssäännöt / Ordningsregler i AUS bostäder / Regulations for AYY's apartmentsYleiset järjestyssäännöt AYY:n asunnoissa asuville vuokralaisille
Teekkarikylän järjestyssäännöt / Förordningar i Teknologbyn / Rules and Regulations of the Teekkari VillageKoskevat kaikkia AYY:n asunnoissa Otaniemen Teekkarikylässä asuvia.
Tulkinnat ohjesäännöistäKuvaus
Vastaus asumisen ohjesäännön tulkintapyyntöönEdustajiston puheenjohtajan tulkinta asumisen ohjesäännön 11. pykälässä määriteltävästä asumisajasta.
Sääntötulkinta asumisen ohjesäännössä mainitun asumisen keskeyttämisestä määräajaksi vaihto-opintojen vuoksiEdustajiston puheenjohtajan tulkinta asumisen ohjesäännön 12. pykälästä
Sääntötulkinta asuntojen pisteytysohjeessa mainitun kiireellisen asunnontarpeen raukeamisestaEdustajiston puheenjohtajan tulkinta asumisen ohjesäännön asuntohakemusten pisteytyksen kohdasta 2
Sääntötulkinta asumisen ohjesäännössä määritellystä asumisajan kulumattomuudesta poissaolon aikanaEdustajiston puheenjohtajan tulkinta asumisen ohjesäännön 11. pykälästä
  • No labels