Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Muut ohjeet / Andra anvisningar / Other instructions

 

Kriisitilanteen jälkihoito opiskelijayhteisössä / toimintaohjeita Tämä ohjeistus on suunnattu Aalto-yliopiston opiskelijayhteisön jäsenille, killoille ainejärjestöille ja harrastusryhmille. Ohjeen tarkoitus on antaa toimintamalli ja yhteystietoja sellaisten äkillisten järkyttävien tilanteiden, kriisien, varalle, jotka tapahtuvat opiskelun ulkopuolella, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai loma-aikoina.
Krissituationer och eftervård i studentgemenskapen/anvisningarDenna anvisning är riktad till medlemmarna i Aalto-universitetets studentgemenskap, gillen, ämnesföreningar och klubbar. Anvisningens syfte är att erbjuda en handlingsmodell och kontaktuppgifter för sådana plötsliga, uppskakande situationer – kriser – som inträffar utanför studietiden till exempel under kvällar, veckoslut eller ledigheter.
Crisis aftercare in the student community / operating instructionsThese instructions are aimed at members of the student community, guilds, subject organisations and recreational clubs of Aalto University. The purpose of these instructions is to provide procedures and contact information in case of sudden shocking situations, crises, which take place outside the university in the evenings, on weekends or during holidays, for example.
  • No labels