Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SääntöKuvaus
Stipendiohjesääntö / Stipendiestadga / Scholarship regulationStipendiohjesäännössä määritellään ylioppilaskunnan jakamat stipendit ja niiden jakoperusteet
  • No labels