Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
TiedostoKuvaus
SYL:n liittokokousohjesääntö Hyväksytty edustajiston kokouksessa 7/2018 (31.5.2018).

Agerande på Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte

Godkänt på studentkårsdelegationens möte 7/2018 (31.5.2018).

Operations in the union meeting of National Union of University Students in Finland (SYL)Approved in the Representative Council meeting 7/2018 (31.5.2018).
  • No labels