Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 9/2013
Aalto-universitetets studentkår       Delegationsmöte 9/2013
Aalto University Student Union      Representative Council 9/2013

LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty 17.12.2013)2
Kokouskutsu3
Esityslista5a
Dagordning5b
Hallitusinformaatio7
Merkkiohjesäännön hyväksyminen: esitys edustajistolle8
Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan tontin nro 3 (”Dipoli”) myynti Aalto-yliopistokiinteistöille9
  • No labels