Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 10/2014 5.11.2014 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår      Delegationsmöte 10/2014 5.11.2014 klockan 17:15
Aalto University Student Union      Representative Council 10/2014 5th Nov 2014 at 5:15 PM

LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty 5.11.2014)2
Kokouskutsu3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda

5c

Hallitusinformaatio7
Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu: luonnos toimintasuunnitelmaksi10a

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu: luonnos toimintasuunnitelman taustapaperista

10b
Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu: esittelykalvot10c
Talousarvion lähetekeskustelu: talousarvio11a
Talousarvion lähetekeskustelu: esittelykalvot11b
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: esittelykalvot12a
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Saatekirje12b
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Följebrev12c
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Toimintasuunnitelma lausuntokierrokselle12d
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Verksamhetsplan remiss12e
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Jatkuvan toiminnan kuvaus12f
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: Fortlöpande verksamhet12g
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: AYY liittokokouslausunto12h
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: AYY jäsenaloite12i
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: AYY's member initiative12j
Lähetekeskustelu  (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta: SYL hallitushakijat12k


  • No labels