Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

TiedostoKuvaus
Linjapaperi uusista opiskelijoista / Linjepapper om nya studerande / Policy paper for new students approvedTuoreena vitsa väännettävä - Linjapaperi uusista opiskelijoista
Linjapaperi toimeentulosta / Linjepapper om utkomst / Policy paper on students' subsistenceToimeentulolinjapaperi
Linjapaperi lukukausimaksukokeilusta / Linjepapper terminsavgiftsförsöket / Policy paper tuition fee trialLinjapaperi lukukausimaksukokeilusta
Linjapaperi Aallon kansainvälistymisestäLinjapaperi Aallon kansainvälistymisestä
 Linjapaperi Aalto yliopistosta / Linjepapper om aalto-universitetet /  Policy paper for Aalto-UniversityLinjapaperi Aalto-yliopistosta
Linjapaperi opiskelijavalinnasta / Linjepapper om studentantagning / Policy paper for student admissionLinjapaperi opiskelijavalinnasta
YmpäristölinjaYlioppilaskunnan ympäristölinja
AYY:n yrityssuhteiden eettinen linja / Ethics policy on AYY's corporate relationsAYY:n yrityssuhteiden eettinen linja
Linjapaperi AYY:n audiovisuaalisesta mediastaLinjapaperi AYY:n audiovisuaalisesta mediasta

Linjapaperi Ainosta / Policydokument för studenttidningen Aino / Policy paper of Student Magazine Aino

Linjapaperi AYY:n lehdestä
Kielistrategia / Language strategy / Språkstrategi
Kielistrategian toimeenpanosuunnitelma / Plan for trilingualismAYY:n kielistrategian toimeenpanosuunnitelma
Asumisen linjapaperi / Housing PolicyAsumisen linjapaperi
Kampuslinjapaperi / Linjepapper om campus / Policy paper for campusLinjapaperi määrittää AYY:n tavoitteita Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä. Linjapaperi on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa 10.9.2013.
  • No labels