Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

SääntöKuvaus
Yhdistysohjesääntö / Föreningsreglemente / Association regulation
Yhdistysohjesääntö määrittelee ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset ja niille ylioppilaskunnan jakamat edut
Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerhoja varastotilojen jakoa varten / Poängmodell för tilldelning av klubbrum och förråd till föreningarna / Scoring model for the allocation of club rooms and storage facilities for associations Pistetysmalli, jonka mukaan AYY:n kerho- ja varastotiloja jaetaan yhdistyksille
  • No labels