Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Milja Asikainen, puheenjohtaja / ordförande / Chair 

Henrikki Soininen, varapuheenjohtaja, neuvosto ja liikunta / vice ordförande / Vice-Chair

Elina Kuutti, edunvalvonta: opiskelijoiden hyvinvointi ja toimeentulo sekä taiteellinen toiminta / intressebevakning: välbefinnande och utkomst / Student Advocacy: Student Finances and Wellbeing

Ilkka Särkiö, Yrityssuhteet ja järjestöt sekä museo ja arkisto / , företagsrelationer och föreningar, museum och arkiv / Corporate Relations and Organizational Affairs, Museum and the Archive 

Jimmy Nylund, edunvalvonta: opiskelijoiden terveydenhuolto, kolmikielisyys ja työelämäasiat / intressebevakning: studenthälsovård, språkfrågor ja arbetsliv / Student Advocacy: Student Health Care, Trilingualism and Working Life 

Joanna Haahti, kulttuuri, vapaaehtoiset ja viestintä / kultur, frivilligarbete och kommunikation / Culture, Volunteers and Communications

Joona Orpana, asuminen ja tilat / boende och lokaler / Housing and Facilities 

Mikko Latva-Käyrä, edunvalvonta: edunvalvonnan koordinointi, koulutuspolitiikka sekä alumnitoiminta /  intressebevakning: intressebevakning samordning, högskolepolitik och alumni / Student Advocacy: Co-ordination, Educational Affairs and Alumni Affairs

Rosa Väisänen, edunvalvonta: kansainväliset asiat, uudet opiskelijat ja kehitysyhteistyö / intressebevakning: internationella ärenden, nya studenter / Student Advocacy: International Affairs, New Students and Development Cooperation

Säde Palmu, kampuskehitys ja kuntavaikuttaminen / campus / campus

  • No labels