Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Materiaalin nimi / Namn av material / The name of the material
Kuvaus / Beskrivning / Description
Vapaaehtoisuuden pelisäännötDokumentissa kuvataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vapaaehtoistoiminnassa noudatettavat pelisäännöt. Pelisäännöt kuvaavat vapaaehtoisen ”elinkaaren” toiminnassa rekrytoinnista pestin päättymiseen ja arviointiin sekä määrittävät pestaajan, pestattavan ja AYY:n pysyvän organisaation suhteen ja toiminnan tuen.
Spelregler för frivilligarbetetDokumentet beskrivs de spelregler som följs i frivilligverksamheten inom Aalto-universitetets studentkår. Spelreglerna beskriver den frivilligas "livscykel" i verksamheten från rekryteringen till utvärderingen efter att uppdraget avslutats och fastställer förhållandet mellan uppdragsgivaren, den frivilliga och AUS permanenta organisation samt stödet för verksamheten.
The rules of volunteeringThe document is a description of the rules for volunteer work at Aalto University Student Union. The rules describe the “lifecycle” of a volunteer’s activities from recruitment to the end of their job and define the relationship between the recruiter, the recruit and AYY’s permanent organization, as well as support for the activities.
  • No labels