Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Tammikuu / Januari / January

Helmikuu / Februari / February

5/2017Hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja
6/2017Hallituksen kokouksen 6/2017 pöytäkirja
 Liite 8 Sopimus askartelupajan ylläpidosta
 Liite 9a1 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9a2 Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9b Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
 Liite 9c Yhdistyksen liittäminen yhdistysrekisterin 1. luetteloon
7/2017Hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja
8/2017Hallituksen kokouksen 8/2017 pöytäkirja
 

Liite 7.1a KY-Piste ry:n EAY-hakemus

 Liite 7.1b KY-Piste ry:n säännöt
  • No labels